Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

BIG - Bjarke Ingels Group og UiWE valgt som rådgiver for arbejdet med den ny Visionsplan for Billund By

I december måned offentliggjorde Billund Kommune, Realdania og KIRKBI A/S, at de går sammen om at skabe en ny visionsplan for Billund By. En plan, der skal synliggøre byens særlige karakter som en by, hvor leg, læring og kreativitet er omdrejningspunktet.

Siden har parterne arbejdet intenst med at formulere, hvad der skal indgå i visionen, og nu er de rådgiverfirmaer valgt, der skal arbejde videre med visionsplanen.
Hovedrådgiver bliver BIG - Bjarke Ingels Group, mens UiWE bliver underrådgiver.


- Med BIG og UiWE får vi rådgivere med international ekspertise, og valget understreger at vi har høje ambitioner på Billunds vegne, siger Borgmester Ib Kristensen fra Billund Kommune.


BIG, der også står bag LEGO House opererer i krydsfeltet mellem arkitektur, design, byudvikling og research. BIG beskæftiger i dag mere end 240 medarbejdere i København og New York med igangværende byggerier i Skandinavien, Europa, USA, Mellemøsten og Asien. BIGs arkitektur udspringer af ideen om pragmatisk utopia - innovative bygninger, som både er pragmatiske og bæredygtige.
Arkitektfirmaets seneste bygninger tæller West 57th, en boligejendom med 750 lejligheder på Manhattan, Uddannelsescenteret ved Marknagil på Færøerne, Vancouver House i Canada, masterplan for USA's vigtigste kulturinstitution the Smithsonian i Washington D.C., Shenzhen Energy Mansion i Kina samt Amager Ressourcecenter med en skibakke på taget i København.

Kulturdesign i Billund By

UiWE er et kulturdesignbureau, der forbinder design- og kulturekspertise for at skabe rodfæstede løsninger for byer, organisationer og virksomheder. Deres speciale er at udvikle rum og steder, der skaber værdi for mennesker.
Blandt UiWEs produkter er kultur- og udviklingsstrategier, by- og rumdesign, identitet og kommunikationsløsninger – ofte kombineret. UiWE kalder tilgangen kulturdesign, fordi deres løsninger skabes ud fra en helhedsforståelse af, hvordan mennesker handler, kommunikerer og interagerer. Senest har UiWe udviklet en ny belysningsplan for København, lavet midlertidig byudvikling for Carlsberg og brugerdreven byudvikling i Kaliningrad for Nordisk Ministerråd, samt kortlagt deleøkonomiske interesser for Volkswagens Visitor Center Autostadt.

Aktuelt arbejder UiWE med en kulturudviklingsstrategi og identitet for en ny bydel omkring Bella Center for det internationale Solstra Capital Partners.
Bureauet blev grundlagt af kulturplanlægger og cand.mag. Christian Pagh i 2008.
UiWE bliver synlig i Billund i nærmeste fremtid, når bureauet går i gang med forskellige undersøgelser i byen. Undersøgelserne vil munde ud i en række analyser som BIG vil bruge i deres udvikling af visionen.