Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Håndværkere kan nu byde ind på fremrykkede opgaver

Byrådet i Billund Kommune har besluttet at fremrykke anlægsmidler til vedligehold af kommunale bygninger og nu er der åbent for at håndværkere kan udtrykke interesse for at give bud

Regeringen og KL har indgået en aftale, der sætter kommunerne fri af anlægsloftet i 2020. Formålet med aftalen er at understøtte den økonomiske situation i forbindelse med Covid19, så der stadig holdes gang i bygge- og anlægsbranchen.

 Byrådet i Billund Kommune har på den baggrund valgt at fremrykke anlægsmidler til vedligehold af de kommunale bygninger. Fremrykningen er betinget af, at midlerne anvendes i 2020.

 

Det er særligt tagarbejder, facadearbejder, eltavler og ventilationsanlæg der fokuseres på.

Størsteparten af opgaverne vil blive udbudt i underhåndsbud eller indbudt licitation.

Der vil gå noget tid med at få opgaverne beskrevet til budgivning, hvorfor der vil være flere mindre udbud over en længere periode, fortæller områdechef for Teknik & Miljø, Bo Schjødt Andersen.

Ønsker du at give bud på opgaverne, kan du angive din interesse heri ved at sende en mail til Projektogejendomme@Billund.dk med angivelse af, hvilket fag du ønsker at afgive bud omkring.

Skriv TAG, hvis du ønsker at afgive bud på udskiftning af traditionel tagbelægning (tegl/bølgeplader) samt udføre efterisolering

Skriv TAGDÆKNING, hvis du ønsker at afgive bud på udskiftning af tagpaptage med supplerende isolering og sternarbejder

Skriv FACADER, hvis du ønsker at afgive bud på vinduesudskiftning, shedvinduer og facadepartier

Skriv EL, hvis du ønsker at afgive bud på udskiftning af el-tavler, belysning mm.

Skriv VENT, hvis du ønsker at afgive bud på udskiftning af ventilationsanlæg

 For fagene Gulv, Murer, Maler og VVS er der ikke prioriteret betydende opgaver under det fremrykkede anlægsbudget – men der vil fortsat være sædvanlig aktivitet omkring vedligehold. Skriv MU, GU, MA eller VVS hvis du ønsker at komme i betragtning omkring mindre opgaver omkring vedligehold.

 Husk at angive kontaktoplysninger – minimum firmaadresse, mailadresse, mobilnummer og CVR-nummer.

 Vi vil søge bedst muligt at imødekomme ønsker om at deltage i budgivning, dog kan vi ikke garantere alle mulighed for at deltage – ifald interessen er meget stor, siger Bo Schjødt Andersen.