Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune bremser op på økonomien for at få budget 2020 i balance

Billund Kommune bremser op på økonomien for at få budget 2020 i balance. Tirsdag den 26. maj skal Byrådet behandle prioriteringskatalog

I slutningen af 2019 måtte Billund Kommune foretage en voldsom opbremsning i økonomien, da budgettet ikke hang sammen og regnskabet for 2019 endte med et merforbrug i forhold budgettet på 26,9 millioner kroner.

 Byrådet besluttede i forbindelse med budgetoverskridelserne en tættere budgetopfølgning med månedlig status og to årlige komplette budgetopfølgninger.

 Desværre har det vist sig, at udgifterne i 2020 på en række områder fortsat et væsentlig større end budgettet, og Økonomiudvalget besluttede derfor på mødet ultimo januar, at der indenfor alle områder skulle arbejdes med et prioriteringskatalog, der kan imødegå, at Billund Kommune igen i 2020 overskrider budgettet.

 

- Budgetopfølgninger har vist vi styrede mod en stor overskridelse allerede inden Coronakrisen, så det handler om at få skabt balance i budgettet og jeg vil gerne rose  de politiske udvalg og forligspartierne for at tage et stort ansvar fælles ansvar for at få økonomien i balance, siger Borgmester Ib Kristensen.

 Der er arbejdet ud fra et prioriteringskatalog i hvert fagudvalg, og efterfølgende har forligspartierne bag budget 2020 holdt møde for at tage stilling til de prioriteringer, der på den ene eller anden måde berører beslutninger, der er en del af budgetforliget.

 

Prioriteringskataloget præsenteres for Hoved Med og skal politisk behandles på Byrådsmødet tirsdag den 26. maj. Alt i alt er der i prioriteringskataloget 42 områder, hvor der indstilles til, at man bremser op og stopper aktivitet resten af 2020.

 - Der er prioriteringer for i alt godt 17 millioner, og det er klart, at det får betydning for borgere og medarbejdere, der på nogen områder må undvære service og tiltag resten af året. Det er beklageligt, men som Byråd er vi nødt til at handle på udsigten til endnu et år med store budgetoverskridelser, siger Ib Kristensen.

 

Årsagerne til budgetoverskridelserne ligger især i Børneudvalget og Unge- og Kulturudvalget og udgifter til sociale- og sundhedsmæssige foranstaltninger før børn og unge.

Yderligere oplysninger hos:

Borgmester Ib Kristensen på telefon 4054 8090.

Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen på telefon 4034 8304

Direktør for Voksne og Stabe Thomas Foged på telefon 7972 7203