Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ekspropriation til udvidelse af Grenevej og etablering af dobbeltrettet cykelsti

Torsdag den 13. juni 2019 afholder vi åstedsforretning i forbindelse med ekspropriationen. De pårørte lodsejere modtager en direkte invitation til mødet i deres e-Boks.

Byrådet for Billund Kommune har vedtaget, at Grenevej skal opgraderes til at modsvare den pågældende trafik, hvilket indebærer både en udvidelse af Grenevej samt etablering af en dobbeltrettet cykelsti fra Koldingvej til Hejnsvigvej. Stien etableres på nordsiden af Grenevej. Grenevej vil samtidig få et mere bugtet forløb for at trække vejen længere væk fra eksisterende bebyggelse på vejstrækningen.

Der afholdes åstedsforretning med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder ved strækningen fra Hejnsvigvej til Engdraget. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje mv.).

Åstedsforretningen afholdes torsdag den 13. juni 2019.

Se mødetid og -sted for åstedsforretningen i projektbeskrivelsen

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Du finder arealfortegnelse, kortmateriale m.v. her på siden og materialet kan også ses ved besøg på Rådhuset, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted fra den 13. maj 2019 til den 13. juni 2019.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Billund Kommune, Karsten Kiehn, e-mail: kki@billund.dk samt telefon 79 72 71 68.

Materiale til åstedsforretning

Vejledning om ekspropriation

Uddrag af vejloven

Arealfortegnelse nr. 1B

Ekspropriationsplan nr. 1B

Ekspropriationsplan nr. 2B

Ekspropriationsplan nr. 3B

Ekspropriationsplan nr. 4B