Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ny leder af Vorbasse Fritidscenter

Siden 1. februar har Jeroen Schotemeijer været konstitueret leder på deltid i Vorbasse Fritidscenter. Fra 1. juni overtager han stillingen permanent.

Noget af det unikke ved Vorbasse er nærheden mellem byens vigtige lærings- og samlingssteder. Vorbasse Skole og Vorbasse Fritidscenter ligger side om side og Børnehaven helt op og ned af Fritidscentret, der rummer både svømmehal, bibliotek og Fitnesslokaler.

 Nærheden og de mange fordele det giver kender Jeroen Schotemeijer alt til, for han er Vorbasseborger siden 1995 og sammen med familien har han flittig brugt de mange tilbud i Centret.

 Siden 1. februar har han også været konstitueret leder af Vorbasse Fritidscenter 10 timer om ugen samtidig med at han har passet sit job som viceskoleleder på Vorbasse Skole.

 Men fra den 1. juni handler det udelukkende om Vorbasse Fritidscenter, når Jeroen Schotemeijer indtræder i stillingen som leder af centret. Dog vil han i juni fortsat være tilknyttet Vorbasse Skole deltids for at hjælpe med planlægning af nyt skoleår.

 Jeroen Schotemeijer har søgt stillingen som leder i Vorbasse Fritidscenter, og er valgt i et felt med 13 ansøgere.

 

- Jeg kender Vorbasse Fritidscenter som bruger, og har nu også haft muligheden for at samarbejde med medarbejdere, foreninger og øvrige brugere af centret som leder i en periode. Alle grupper er meget engagerede og vil det bedste for Vorbasse Fritidscenter og byen. Det motiverer, siger Jeroen Schotemeijer.

   

I Billund Kommune glæder Kultur- og Fritidschef Rasmus Kaufmann sig over, at der nu er en permanent løsning på plads i Vorbasse Fritidscenter.

 

- Med Jeroen som ny leder af Fritidscentret får vi en leder, der har klare visioner for udvikling af centret, en leder der både gennem sit mangeårige virke i byens liv og gennem sin tid som konstitueret kender muligheder og brugere og samtidig også en leder der er bevist om, at det er vigtig at fremtidssikre centret i forhold til økonomi, siger Rasmus Kaufmann.    

 

Yderligere oplysninger hos: Kultur- og Fritidschef Rasmus Kaufmann på telefon 7972 7601 eller kommende leder Jeroen Schotemeijer på telefon