Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Arealet ved Billund Trav er et afgørende element i Billund Byvision

Byrådet i Billund Kommune har taget stilling til, om kommunen skulle udnytte en tinglyst deklaration om forkøbsret til det areal, hvor Billund Trav ligger. Sagen er blevet aktuel, fordi Billund Trav ønsker at frasælge et delareal på 3.200 m2. Området er beliggende i landzone.

Byrådet i Billund Kommune har taget stilling til, om kommunen skulle udnytte en tinglyst deklaration om forkøbsret til det areal, hvor Billund Trav ligger.

 Sagen er blevet aktuel, fordi Billund Trav ønsker at frasælge et delareal på 3.200 m2. Området er beliggende i landzone.

 - Vi har i Økonomiudvalget og senest i byrådet behandlet sagen. Vi har tinglyst deklaration med forkøbsret. Den deklaration har vi fordi det daværende Billund Byråd i sin tid afhændende arealet til Billund Trav på særlige betingelser, og samtidig sikrede sig retten til tilbagekøb, sådan at man sikrede sig retten til at kunne bruge arealet til byudvikling, hvis travbanen ikke længere eksisterede, forklarer Borgmester Ib Kristensen.

 Billund Trav har tidligere – af to omgange - frasolgt mindre arealer uden at forkøbsretten fra kommunens side er udnyttet, men med Billund Byvision er der nu fastslået at Billund Kommune ser det samlede areal ved Billund Trav som en afgørende brik i byudviklingen i Billund.

 

-  Kommunen på nuværende tidspunkt har ingen selvstændig interesse i at eje et mindre areal som dét, der aktuelt er tale om. Derfor har byrådet besluttet, at Billund Kommune ikke ønsker at gøre forkøbsretten gældende på baggrund af den konkrete henvendelse.

 Men Byrådet har også ønsket at det bliver Travbanen bekendt, at man anser området som afgørende i forhold til Billund Byvision.

 

-  En udstykning af ejendommen vil vanskeliggøre mulighederne for en samlet udvikling i området i overensstemmelse med de intentioner, der ligger bag Billund Byvision, og vi gør derfor opmærksom på at de planmæssige forhold derfor nødvendigvis må indgå i kommunens beslutningsgrundlag i forbindelse med en eventuel kommende ansøgning om tilladelse til udstykning af arealet i medfør af Planlovens § 35, siger Ib Kristensen.

 

Borgmesteren understreget at den beslutning som et markant flertal af Byrådet har besluttet ikke handler om, hvorvidt der fortsat skal køres trav i Billund, men udelukkende om at sikre hensynet til den fremtidige udvikling af Billund, og at gøre travbanen opmærksom på de planmæssige forhold.

 

-  Vi har selv indgået en markedsføringsaftale med Billund Trav i 2015 og har en ny aftale på vej til politisk behandling så vi støtter op om travsporten. Men vi synes også det er væsentlig og fair overfor Billund Trav at gøre opmærksom på, at Byrådet ser Billund Byvision som afgørende for den fortsatte udvikling af Billund, og det kan have betydning i forhold til planmæssige forhold, siger Ib Kristensen.

 

Yderligere oplysninger hos Borgmester Ib Kristensen på telefon 4054 8090 eller Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen på telefon 4034 8304.