Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Valg til Folketinget - Torsdag den 18. juni 2015

I perioden 28. maj 2015 til og med 16. juni 2015 kan du afgive din stemme pr. brev. Du kan brevstemme i en hvilken som helst kommune i Danmark. Pågældende kommune sørger herefter for, at din brevstemme bliver sendt til Billund Kommune, hvor du er stemmeberettiget.

I Danmark kan enhver vælger brevstemme i en hvilken som helst kommune her i landet, fx på borgerservicecentrene. I Billund Kommune kan du brevstemme på følgende steder:

  • Borgerservice på Magion Biblioteket
  • Borgerservice på Billund Bibliotek


Du kan stemme i Borgerservices normal åbningstid.

Lørdag d. 28. november 10.00 - 13.00 er det muligt at brevstemme i Borgerservice i Magion Biblioteket.

Sidste dag for at brevstemme på borgerservice er tirsdag d. 16. juni kl. 15.30.

Vi holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning

Borgerservice på Billund Bibliotek holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning

  • lørdag den 6. juni kl. 10 – 13 

Borgerservice på Magion Biblioteket i Grindsted holder ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning

  • lørdag den 30. maj kl. 10 - 13
  • lørdag den 13. juni kl. 10 – 13


Legitimation skal medbringes (pas, kørekort, sygesikringsbevis eller lignende).

Vælgere, der er indlagt på sygehus, får mulighed for at brevstemme der.

Her kan du læse mere om hvordan du brevstemmer.

Brevstemme i eget hjem


Er du syg eller dårligt gående og derfor ikke kan møde frem i valglokalet på valgdagen, kan du stemme pr. brev i dit hjem. Dette kræver, at du ansøger herom på et særligt skema.

Du får herefter meddelelse om, hvilken dag du får besøg af stemmemodtagerne.

Skemaet kan fås følgende steder:

Borgerservice på Magion Biblioteket

Tinghusgade 15, Grindsted tlf. 7972 7015

 

Borgerservice på Billund Bibliotek

Hans Jensensvej 6, Billund tlf. 7972 7015

og på plejecentrene eller kan printes fra Kommunens hjemmeside.

Her kan du hente skemaet: "Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet"

Skemaet skal være  Borgerservice i hænde  senest 8. juni 2015 kl 12.00.

Hvis du sender skemaet med posten, skal du sende den til den anførte adresse. Adressen står på skemaet.

 

Bekendtgørelse af kandidatlister


De godkendte kandidatlister med samtlige kandidaters navne vil blive offentliggjort på Borgerservice i Magion Biblioteket samt Borgerservice på Billund Bibliotek snarest efter den 8. juni 2015.

Læs mere om brevstemning her.