Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Handleplan for Handicap og Psykiatri med tydelige aftryk fra borgermøder

Voksenudvalget i Billund Kommune har i juni 2020 godkendt en 3-årig handleplan for Handicap- og Psykiatriområdet. Det sker efter stor borgerinvolvering og med tydelige aftryk fra borgerworkshops.

Engagerede borgere har af to omgange deltaget i borgermøder om udviklingen af tilbudsviften på Handicap- og Psykiatriområdet i Billund Kommune. Senest var omkring 80 borgere med til et møde i januar, hvor de kom med input og ideer til Botilbud, Tidlig forebyggende indsats, café, samværs-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud samt særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU.

 

Inputtene fra Borgermøderne er taget med ind i arbejdet en ny handleplan for området gældende fra 2020 til 2023, som er vedtaget i Voksenudvalget i juni 2020, og politisk er der stor glæde over det store engagement og forslagene fra borgerne.

 - Det har været en rigtig god oplevelse og som politikere har vi mødt en masse mennesker, de brænder for at give vores handicappede og psykiatriborgere gode forhold og muligheder for aktiviteter og oplevelser, siger Robert Terkelsen, der er formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

 

Først var der et møde hvor en masse ideer kom på bordet og i januar så et møde, hvor konkrete ideer blev præsenteret til kommentering.

 

-  Og en del af dem indgår nu i den plan vi har godkendt og sendt til orientering og kommentering i Handicaprådet, fortæller Robert Terkelsen.

 

Blandt de initiativer, der indgår i handleplanen, er der flere som kommer direkte fra forslag på borgermøderne eller fra forslag som er præsenteret og kvalificeret på borgermøderne. Det gælder blandt andet.

 

  • Etablering af akut- og aflastningsboliger lokalt
  • Etablering af flere lokale botilbud (både midlertidige og længerevarende)
  • Samling af café- og værestedstilbud samt aktivitets- og beskæftigelsestilbud på Sydtoften 4 og 8. Tilbuddene er placeret tæt på botilbuddene og giver flere muligheder for aktiviteter både inde og ude f.eks. køkkenfaciliteter til madlavning, kreaværksted og gode udearealer Sammenlægningen giver større fleksibilitet og bedre mulighed individuelt tilpassede forløb og tilbud.

 

-   Der kommer i disse år flere borgere, der har brug for tilbuddene på handicap- og psykiatriområdet, og der er tale om forskellige borgere. Det presser økonomien på området og sætter løbende nye krav til tilbud og indsatser. I den nye handleplan og de fire overordnede formål, hvor det ene er fokus på økonomien, mens de andre handler om at kvalitet i tilbuddene, fleksibilitet så vi har de rigtige tilbud og forebyggende indsatser, der styrker selvhjulpenheden for borgerne, forklarer Robert Terkelsen.

 

Læs Handleplanen her 

 

Yderligere oplysninger hos:

Formand for Voksenudvalget, Robert Terkelsen på telefon 2330 6054

Direktør for Voksenområdet, Thomas Foged på telefon 7972 7203