Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Carina Serritzlew er ny Museumsleder i Billund Kommune

Det bliver Carina Serritzlew fra Aarhus, der den 10. august tiltræder som ny leder for Billund Kommunens Museer

Billund Kommunes Museer fik i forbindelse med budget 2020 forhøjet deres driftstilskud og de midler har bestyrelsen valgt at bruge på at styrke den faglige ledelse med en ny museumsleder.

 

Og den stilling indtages fra den 10. august af Carina Serritzlew, der kommer til Billund Kommune med et flot CV fra en række lederstillinger indenfor kultur og museer.

 

Den nye museumsleder har aktuelt været selvstændig med Rising Culture and Business, en konsulentvirksomhed, der arbejder med kulturprojekter indenfor og på tværs af kultur, erhverv og FN’s verdensmål i Danmark og internationalt.

 

Inden da var hun blandt andet fra 2012 direktør for The Architecture Projekt, en national kultur- og erhvervsklynge for arkitektur og byudvikling. Og fra 2008 til 2012 var hun museumsleder på Skive Museum og afdelingschef for den kulturhistoriske afdeling | Museum Salling med fire museumsenheder og fire lokalhistoriske arkiver.

 

Hendes lange museumskarriere omfatter også ansættelser på Kvindemuseet i Danmark, Arbejdermuseet og Nationalmuseet samt flere kulturudvalgs- og bestyrelsesposter.  

 

-       Vi har i bestyrelsen haft et ønske om at styrke den faglige ledelse med en udviklingsorienteret og stærk faglig leder, der kan forene udvikling med driften af de nuværende aktiviteter og det stærke samarbejde omkring Karensminde, det er vi sikker på, vi har fundet med Carina Serritzlew som ny leder, siger Formand for museets bestyrelse Harry Hansen.

 I Billund Kommune hæfter Områdechef for Kultur- og Fritid Rasmus Kaufmann sig også ved Carina Serritzlews stærke profil, som der er brug for i en tid, hvor Billund Kommunes Museer arbejder med store udviklingsplaner samtidig med at driften af de nuværende aktiviteter skal køre.

 

-       Vi arbejder med udviklingen af et nyt museumscenter ved Karensminde, er på vej med udstillingen om Spor af Besættelsen og har et højt aktivitetsniveau, så vi glæder os til at få Carina med som leder og samarbejdspartner for og til de mange dygtige og engagerede mennesker, der er omkring Billund Kommunes Museer, siger Rasmus Kaufmann.

 

Carina Serritzlew er uddannet cand.mag. i etnologi fra Københavns Universitet og har en diplomuddannelse i forretningsudvikling og ledelse indenfor museer og oplevelsesøkonomi og også uddannelser indenfor museumsformidling og entreprenørskab.

 

 

 -    Billund Kommunes museer har både vigtig kulturarv indenfor landbo- og industrihistorie samt turisme at formidle og samtidig visioner om at transformere museet til en moderne museumsattraktion i verdensklasse. En fortsat professionalisering og udvikling af Billund Kommunes Museer vil skabe et vedkommende og levende museum og samtidig bidrage til udvikling af Billunds kulturoplevelser, kommunens sammenhængskraft, identitet og branding. Det er ambitiøst og spændende og en rejse jeg glæder mig til at være med til som leder sammen med bestyrelse, ansatte og de mange frivillige omkring museet samt en stadig større kreds af aktører af borgere, kulturliv, erhvervsliv og fonde, siger Carina Serritzlew.

  

Carina Serritzlew bor i Aarhus med sin familie, og hun har første arbejdsdag på Billund Kommunes Museer den 10. august.

 

Ledelsen af Billund Kommunes Museer har siden 2015 været varetaget af Ole Bisbjerg, der har haft dobbelt lederskab som leder af Billund Bibliotekerne & Borgerservice og Billund Kommune Museer.

 

-     Jeg vil gerne anerkende det flotte arbejde, som er blevet udført med Ole Bisbjerg i spidsen siden Slot- og Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af museet i 2015. I denne periode er der blevet arbejdet målrettet og strategisk med at genoprette og professionalisere museets organisering, den faglige opgaveløsning og i det hele taget leve op til museets forpligtelser indenfor de fem museumssøjler, siger Rasmus Kaufmann, der er Områdechef for Kultur- og Fritid.

  

Yderligere oplysninger hos:

 

Ny Museumsleder Carina Serritzlew på telefon 2617 0507 eller

Områdechef for Kultur- og Fritid Rasmus Kaufmann på telefon 7972 7601