Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Indstil din kandidat til handicapprisen 2018 allerede i dag

Billund Kommunes handicappris skal sætte fokus på handicappedes forhold – og belønne særlige initiativer eller kreativitet for at fremme handicappede borgeres muligheder for at deltage i samfundslivet.

Med prisen følger 25.000 kr., som skal anvendes til fordel for målgruppen og til fortsat udmøntning af kommunens handicappolitik.

”Handicapprisen skal gå til en person eller initiativ, der gør en bemærkelsesmæssig indsats til fordel for handicappede i vores kommune”, 

siger Poul Erik Pedersen, som er formand for Handicaprådet i Billund Kommune.

Indstil en kandidat

Allerede nu og frem til den 14. oktober 2018 kan du indstille din kandidat til dette års handicappris.

Indstil en kandidat til modtagelse af Billund Kommunes handicappris 2018

Læs om kriterier for indstilling til handicapprisen

Sidste års modtager

Sidste års prismodtager blev Jytte Fruerlund, som er instruktør på gymnastikholdet QUAN team i Grindsted Gymnastik og Idrætsforening for handicappede borgere i alderen 18-54 år.

”Siden jeg modtog prisen har jeg fået mange klap på skulderne – også af folk jeg ikke kender. Det er jeg stolt af, og jeg er stolt af den måde, som bevægelsen kommer ind i mit gymnastikholds liv. Vi har brugt lidt penge på T-shirts til opvisningen, for det betyder meget for mit hold, at de kan vise, at de er i et fællesskab. Resten af pengene er øremærket til en airtrack, som vi selv kan folde ud og sammen efter brug”,

siger Jytte Fruerlund om modtagelsen af prisen.

Sæt kryds i kalenderen den 4. december 2018

Mandag den 4. december 2018 kl. 17.00 til cirka 19 overrækkes Handicapprisen 2018. Prisoverrækkelsen, som Handicaprådet står bag, sker på FN’s internationale handicapdag, og finder sted i kantinen på Rådhuset i Grindsted. Modtageren af prisen offentliggøres ved selve prisoverrækkelsen.