Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Har du et godt projekt, som skaber udvikling i dit lokalområde?

Hvis du har et godt lokalt projekt, så er der ansøgningsfrist til landdistriktspuljen tirsdag den 7. august 2018. Her har du mulighed for at søge om midler til at realisere din idé til et nyt projekt i dit lokalområde.

Billund Kommune understøtter med Landdistriktspuljen udviklingen i landdistrikterne. Ni indsatsområder er beskrevet i Landdistriktspolitikken og fokuserer på, hvordan lokale skaber mulighederne for det gode familieliv.

Du kan søge puljen, hvis dit projekt opfylder følgende kriterier:

  • Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner i Billund Kommunes landsbyer og lokalsamfund kan søge puljen
  • Udviklingsinitiativerne skal være lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter, kulturelle aktiviteter, sociale aktiviteter, samarbejde mellem lokale foreninger, kompetenceudvikling, ideudvikling og/eller strategisk udvikling
  • Det enkelte udviklingsinitiativ skal både understøtte landdistriktspolitikkens indsatsområder og lokalsamfundets lokale udviklingsplan
  • Ansøgningen skal kommenteres og godkendes af det relevante lokalråd
  • Det enkelte lokalsamfund skal egenfinansiere projektet med minimum 25 % af de første 100.000 kr. af det ansøgte beløb. Egenfinansieringen skal sikre bred lokal opbakning til initiativet. Egenfinansieringen kan også omregnes til frivilligtimer á 100 kr./time.
  • Ansøgningen skal indeholde et budget og tilbud på projektets leverancer
  • Du kan ikke forvente at få støtte til projekter, som allerede har opnået kommunal støtte, uden Økonomiudvalgets godkendelse

Alle ansøgninger under 15.000 kr. besluttes af Landdistriktsrådet indenfor en ramme på 100.000 kr. Disse ansøgninger skal opfylde de samme kriterier.

Ansøgningsskema og spørgsmål

Find ansøgningsskema, uddybning af kriterierne og øvrige her

Lad dig inspirere af projekter, der tidligere har fået støtte fra puljen

Har du spørgsmål eller er usikker på, om dit projekt lever op til kriterierne, kan du kontakte Signe Grønnegård på sgc@billund.dk.

Vil du søge landdistriktspuljen til dit projekt, skal du udfylde ansøgningsskemaet, vedhæfte relevant dokumentation og sende materialet til sgc@billund.dk senest den 7. august 2018.

Puljen

Billund Kommune har i 2018 afsat 1 mio. kr. i Landdistriktspuljen til udviklingen i landdistrikterne. Puljemidlerne bevilliges årligt til projekter, som bidrager til udviklingen i landdistrikterne. Der er i ansøgningsrunden 328.536 kr. i puljen. Næste mulighed for at søge Landdistriktspuljen er den 6. november 2018.