Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Børnenes Univers Grindsted Syd bygges på Cirkuspladsen på Søndre Boulevard i Grindsted

Byrådet i Billund Kommune godkendte onsdag den 24. juni en indstilling om, at Børnenes Univers Grindsted Syd samles i en nybygning på Cirkuspladsen på Søndre Boulevard i Grindsted.

Byrådet i Billund Kommune har besluttet, at Børnenes Univers Grindsted Syd samles i en nybygning på Cirkuspladsen på Søndre Boulevard i Grindsted.

Dermed er første skridt taget til samlingen af den tredje og sidste af de tre børneuniverser, der blev dannet med børnereformen, der var en del af budgetforliget for 2011 og overslagsårene.

- I September 2014 indviede vi første etape af Børnenes Univers Grindsted Vest på Langelandsvej, i maj holdt vi rejsegilde på første etape af Børnenes Univers Billund, og nu er placeringen af Børnenes Univers Grindsted Syd på plads. Vi ved allerede at der er stor søgning til de flotte og funktionelle rammer på Langelandsvej, og jeg er sikker på vi opnår det samme i Syd, siger Borgmester Ib Kristensen.

Børnenes Univers Grindsted Syd glæder de sig over byrådets beslutning.

- Tillidsrepræsentanter, ledelse og repræsentanter fra forældrebestyrelsen har haft et møde med Læringschef Lisbeth Østergaard om de mulige scenarier og glæder os alle rigtig meget til at blive samlet, siger Britta Rask, der er dagtilbudsleder i Børnenes Univers Grindsted Syd.

Børnenes Univers Grindsted Syd er i dag placeret på tre adresser, i Tingparken 60 og 62, På Sydtoften og på Lindevej. I indstillingen til Byrådet er en fremtidig placering vurderet ud fra syv kriterier fra læringsmiljø til drift- og anlægsøkonomi med mere.

Og indstillingen fra Børne- og Kulturdirektøren, som er godkendt af Børne- og Kulturudvalget og Økonomiudvalget og nu byrådet, går på, at Børnenes Univers Grindsted Syd placeres på Cirkuspladsen, der ligger meget centralt i Sydbyen.

- Vi får en fantastisk placering helt tæt på Lynghallen med de mange muligheder det giver. På grunden er der plads til udendørs læringsmiljøer og vi får et nyt byggeri, som kan præges af projektgrupper med deltagelse af forældrebestyrelse, personale og ledelse, siger formand for Børne- og Kulturudvalget Klara Lyskjær Noer.

Yderligere oplysninger hos: Borgmester Ib Kristensen på telefon 4054 8090, Børne- og Kulturudvalgsformand Klara Lyskjær Noer på telefon 7972 7035, Læringschef Lisbeth Østergaard på telefon 7972 7607 eller Dagtilbudsleder Britta Rask på telefon 7213 1053.

Fakta:

Der er i budget 2015 og overslagsårene afsat godt 24 millioner kroner i 2015 priser til anlæg af Børnenes Univers Grindsted Syd.

Der er regnet på et byggeri til 124 børnehavebørn, 28 vuggestuebørn og 8 specialbørn.

Fakta om Cirkuspladsen:

Når byggeriet af den institution går i gang får Grindsted en ny Cirkusplads. Den placeres også på Søndre Boulevard på området øst for Grindsted Stadion, hvor der er god plads.