Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Få tjek på helbredet

Du kan få styr på din sundhed med et gratis helbredstjek og få gode råd om, hvordan du kan forbedre din sundhed.

Hvordan synes du, dit helbred er?

Det kan du få svar på med kampagnen Sundhedskompasset, et samarbejde mellem pensionsselskabet PenSam, FOA, kommunerne og det private firma SundhedsDoktor. Med sundhedskompasset kan du tjekke dit helbred inden for tre områder: Fysisk og psykisk sundhed og livsstil.

Når du har svaret på spørgsmålene på hjemmesiden sundhedskompas.dk  får du svar på sin sundhed i form af en grøn, gul eller rød smiley. Og du får forslag til, hvad du kan gøre ved det, f.eks. bruge din kommunes lokale tilbud om rygestopkurser eller rygskole.

På hjemmesiden er der også en brevkasse, hvor du kan få svar på dine spørgsmål fra en læge, en psykolog, en kost- og motionsvejleder og en socialrådgiver.

Fælles med kollegerne
I Billund Kommunes træningsenhed er fem social- og sundhedsassistenter fælles om at forbedre deres sundhed, efter de har testet deres helbred med sundhedskompasset.

Jeg skal have vægten ned, og en kollega har rygproblemer, så vi er både begyndt at træne sammen og tale om, hvad vi spiser. Sundhedskompasset gav os motivation til at komme i gang, og det er sjovt med konkurrencerne. Vi vandt en frugtkurv og smoothies, siger social- og sundhedsassistent Else-Marie Jensen til Fagbladet FOA.

Geografisk er tilbuddet startet med fire kommuner i Region Syd, og efter sommer udbredes sundhedskompasset til kommunerne på Fyn. I løbet af 2014 og 2015 bliver det et landsdækkende tilbud.

Læs mere på www.sundhedskompas.dk