Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Innovationsminister Sophie Løhde i Billund Kommune

Ambitionen er en mere sammenhængende offentlig sektor, og der er næppe en nem motorvej til målet. Men Innovationsminister Sophie Løhde er i gang med opgaven i forhold til, hvordan vi skaber en offentlig sektor der passer til den hverdag borgere og virksomheder lever efter og i den anledning har hun besøgt Billund Kommune.

Ambitionen er en mere sammenhængende offentlig sektor, og der er næppe en nem motorvej til målet. Men Innovationsminister Sophie Løhde er i gang med opgaven i forhold til, hvordan vi skaber en offentlig sektor der passer til den hverdag borgere og virksomheder lever efter.

På vejen mod målet førte motorvej og landevej hende forleden til Billund Kommune, hvor hun på et par timer mødte og blev orienteret om tre projekter, hvor Billund Kommune med udgangspunkt i Sammen finder vi ud af det løser opgaver i tæt kontakt og dialog med borgere og virksomheder.

Første møde foregik hos Borgmester Ib Kristensen, hvor fabrikschef Claus Hjerrild fortalte om, hvordan hans virksomhed Sanistål samarbejder tæt med Billund Kommune i forhold til at få flygtninge i arbejde.

Sanistål vil i løbet af i år have 12 flygtninge i praktik med henblik på ansættelse, og de første er allerede fastansat i virksomheden. Sanistål er et fyrtårn blandt en række virksomheder, der er med til at Billund Kommune har god succes med at få flygtninge i arbejde og virksomhederne med at få den arbejdskraft de efterspørger.

Besøg nummer to var i Børnenes Univers Grindsted Vest, hvor Dagtilbudschef Lisbeth Østergaard og dagtilbudslederne Karin Christensen og Kirsten Vestergaard blandt andet fortalte om, hvordan Billund Kommune gennem deltagelsen i program for læringsledelse har brugt data til at kortlægge og udbygge samarbejdet med forældregruppen.

Sidste besøg var hos Park & Vej i Billund Kommune, hvor driftsleder Christian Iversen og Teknisk Chef Bo Schjødt Andersen fortalte ministeren om, at selv om Park & Vej er en kommunal driftsenhed igen, så udliciteres omkring 40 procent af opgaverne og om hvordan al udlicitering handler om, at man ved hvad det er for en opgave, der skal løses.

 - Jeg har mødt engagerede og meget dedikerede chefer og medarbejdere, som virkelig brænder for at gøre en positiv forskel for borgerne i Billund. Og det gælder uanset, om det handler om at få flygtninge i arbejde, skabe gode rammer for børnenes indlæring i dagtilbuddene eller sikre, at kommunens veje og grønne områder holdes ordentligt ved lige, lød det efterfølgende fra Sophie Løhde.

 

- Vi har haft lejlighed til at komme omkring flere interessante emner under besøget. En af de ting, jeg tager med mig fra Billund, er kommunes fokus på borgerinddragelse. På dagtilbudsområdet har man eksempelvis gjort meget ud at involvere både medarbejdere, forældre og også børnene selv i arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for børnenes læringsmiljø og forberede dem på skolelivet, tilføjede ministeren.

 

Hun hæftede sig også ved at man i kommunen er fuldt ud bevidst om, hvor afgørende en tydelig og synlig ledelse er i forhold til at skabe gode offentlige arbejdspladser. Gode ledere bringer medarbejdernes faglighed i spil og kan på den måde både motivere og løfte kvaliteten i opgaveløsningen og dermed også give bedre velfærd.

 Forud for ministerens besøg var medarbejderne i Billund Kommune via personalemøder og intranet opfordret til at komme med bud på områder, hvor regler, bureaukrati og uhensigtsmæssige arbejdsgange kolliderer med målet om bedre velfærd. Medarbejderne i Billund Kommune har på tværs af alle forvaltninger tilsammen fundet 24 forslag til kulegravning, som er sendt til innovationsministeren.

 

Regeringen præsenterer det samlede reformprogram for Sammenhængsreformen i starten af 2018.

 

- Det glæder vi os naturligvis til at se, ligesom vi glæder os over besøget af en minister, der var meget indsigtsfuld og virkelig spurgte ind til de ting vi fortalte. Og i den sammenhæng vil jeg godt tillade mig at være stolt over vores medarbejdere og Claus Hjerrild fra Sanistål, der virkelig sørgede for at ministeren fik noget med hjem, siger Borgmester Ib Kristensen.

 

  Yderligere Oplysninger hos: Borgmester Ib Kristensen på telefon 4054 8090