Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lad være med at bruge skylanterner

Sikkerhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Beredskabsstyrelsen anbefaler borgerne at lade være med at bruge såkaldte skylanterner. Lanternerne kan forårsage brand, unødvendige udrykninger og forstyrre flysikkerheden.

Ved bryllupper, studentergilder og andre festlige lejligheder er det blevet populært at opsende lanterner - også kaldet rispapirlamper. Men de smukke, svævende himmellys kan i værste fald betyde udbrændte huse, marker og forstyrre flysikkerheden.

Produktet har desuden været årsag til, at redningsmandskabet har rykket ud uden grund, da nogle har forvekslet lanternen med nødblus. Derfor anbefaler Trafikstyrelsen, Beredskabsstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen i fællesskab, at man ikke anvender lanternerne.

Udenfor kontrol

Sikkerhedsstyrelsen har testet en række skylanterner – og selve produktet er ikke farligt. Men det kan blive farligt, når de svævende lys bliver sendt ud over det knastørre sommerland.

Lanternerne er et problem, fordi brugeren ikke kan kontrollere dem. Selv om lanternen bruges efter vejledningen, er det umuligt at vide, hvilken retning den tager, eller hvor højt den kommer op. Det er også umuligt at sikre, at den ikke falder ned, før den er brændt ud. Hvis en flyvende lanterne falder ned, mens der er ild i den, er der risiko for, at der opstår en brand. Kommer lanternerne for højt op, kan de være til gene for lufttrafikken. Sidst, men ikke mindst kan de være skyld i unødvendige redningsaktioner, da de kan forveksles med nødblus, forklarer Dorthe G. Rasmussen, pressechef i Sikkerhedsstyrelsen.

Beredskabsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen anbefaler derfor i fællesskab, at man ikke bruger lanternerne uanset, hvor festlige de end kan synes at være.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Dorthe G. Rasmussen, pressechef i Sikkerhedsstyrelsen, telefon 2543 1696.


Hvad er en sky lanterne?

COLOURBOX7959142

Lanternerne markedsføres under mange forskellige navne, blandt andet thailandske fredslygter, himmel lanterner, lyslanterner, små varmluftsballoner, japanske rislamper, flydende lanterner m.m.

Der er tale om en ballonformet stål- eller bambusramme beklædt med rispapirlignende materiale. Under ballonen sidder der en tændplade, som sikrer, at ballonen fyldes med varm luft, så den kan svæve eller flyde som en varmluftsballon.

Lanternerne fås i mange forskellige former, størrelser og farver og kan både svæve i luften og flyde på vandet.

Regler om brug af lanterner

Brug af lanterne er omfattet af Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse om brug af åben ild og lys mv. Her fremgår det, at lanterner ikke må antændes i farlig nærhed af:

  • brandbare overflader
  • brandbare genstande
  • brandbare oplag
  • steder, hvor der oplagres, anvendes eller fremstilles brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

Reglerne gælder både udendørs og indenfor. I perioden 1. marts til 31. oktober er det ikke tilladt at bruge lanterner på og i farlig nærhed af lyngklædte arealer, nåletræsplantager og lign.

Tjek altid evt. forbud i din kommune. Hvis arealernes beskaffenhed udgør en øget brandrisiko, kan kommunalbestyrelsen nemlig forbyde brug af åben ild, herunder lanterner, på og i farlig nærhed af disse arealer.

Efter beredskabslovens § 71, nr. 1, straffes den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys mv. med bøde.

Fakta om lanterner og flysikkerhed

Ved opsendelse af lanterner gælder Trafikstyrelsens regler for ubemandede friballoner. En ubemandet friballon, eller dens nyttelast, må ikke udgøre fare for personer eller ejendom på jorden.

En ubemandet friballon, der er kategoriseret som let, kan uden tilladelse fra Trafikstyrelsen bruges på følgende vilkår:

  • Afstanden fra en flyveplads skal være mindst 5 km
  • Flyvehøjden må højst være 100 m over terræn
  • Flyvningen må ikke medføre ulemper for anden luftfart.

Trafikstyrelsen vil normalt kun tillade opsendelse af lanterner, som benytter åben ild til opdrift, hvis det kan bevises, at de bliver under 100 m.