Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ny Ungeafdeling rykker ind i de unges miljø

Billund Kommune organiserer ungeindsatsen efter de unges behov i ny ungeafdeling, som rykker ind i de unges miljø hos Syddansk Erhvervs-skole i Campus Grindsted. Dermed bliver Billund Kommune den første kommune, der ændrer organisation for at leve op til intentionerne i den nationale reform om at alle unge skal i uddannelse eller job.

Nogle kommer gående fra 10. klasses centret, andre fra Rådhuset, andre igen kommer kørende. Fælles for dem alle er at humøret er højt, smilene er mange og alle hilser hjertelig på hinanden.

I alt er 25 af 34 medarbejdere, som udgør den nye ungeafdeling i Billund Kommune, sammen med leder Trine Bredal Rosenbæk mødt frem for at blive fotograferet, og ikke mindst for at tage et første kig på deres nye lokaler på Syddansk Erhvervsskole lige midt i hjertet af Campus Grindsted.

I Billund Kommune har der flere gange været fokus på, at skabe den bedst mulige indgang til kommunen for de unge, og i 2018 vedtog et enig folketing en reform, der har som langsigtet mål at alle 25-årige skal have gennemført en uddannelse, være i uddannelse eller være i arbejde.

- Det er en ambitiøs målsætning, men den passer godt til Billund Kommune, hvor vi som hjemsted for Børnenes Hovedstad, er ambitiøse og ønsker at give vores børn- og unge de bedste forudsætninger, herunder også en nem og god adgang til hjælp og rådgivning, for de, der har brug for det, siger Stephanie Storbank, der er formand for Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune.

 Den nationale reform er fra efteråret 2018, i december 2018 godkendte Økonomiudvalget en reorganisering i for hold til ny udvalgsstruktur og Den Borgervendte Organisation. 1. december 2018 blev Trine Bredal Rosenbæk ansat som ny leder af den nye ungeafdeling, som er helt central i forhold til at indfri de ambitiøse målsætninger i reformen og sikre de unge mellem 15 til 30 år nem og direkte adgang til hjælp og rådgivning.

Første kommune i landet

- Det er gået hurtigt. Vi er kun midt i januar og vi har nu sammensat et meget professionelt og engageret hold af medarbejdere med et fælles hjerte, der brænder for de unge. Umiddelbart vurderer jeg, at vi er den kommune i landet, der er længst i forhold til at organisere os efter intentionerne i reformen, siger Trine Bredal Rosenbæk.

De 34 medarbejdere, der tilsammen udgør den nye ungeafdeling skal i løbet af foråret flytte sammen på 2. sal hos Syddansk Erhvervs-skole i Tinghusgade. Medarbejderne kommer bland andet fra SSP, UU Vejledningen og det opsøgende ungeteam. Der er socialrådgivere fra Familieafdelingen, Handicap & Psykiatri og Arbejdsmarkedsområdet. Og Ungekonsulenter fra Familiehuset, Social vicevært, Jobkonsulenter og Mentorer fra Jobcentret. Fælles for alle er, at de kender de unge og de unge kender dem.

De er på nær to, som støder til 1. februar, i fuld gang med nuværende opgaver og med at skabe den bedst mulige indgang for de unge. I løbet af foråret flytter de så sammen på 2. sal hos Syddansk Erhvervs-skole og placeringen er ikke tilfældig.

- Vi vil og skal være der, hvor de unge er og hele fokus i reformen er at de unge skal i uddannelse og eller arbejde, og Campus er stedet, hvor vi har mulighed for at være tæt på de fleste samtidig med vi stadig er opsøgende, siger Trine Bredal Rosenbæk.

Fra politisk side glæder Stephanie Storbank sig over, hvor hurtigt det går med at få organiseringen på plads.

- Vi er i Billund Kommune længere fremme end delmålet i reformen, hvor det handler om at 85 procent af de unge skal have en ungdomsuddannelse i 2025, men vi har også ca. 190 unge under 25 år, som ikke er i job eller uddannelse, og dem skal vi hjælpe. Det tror vi på den nye Ungeafdeling kan gøre og vi glæder os til at følge arbejdet og høre om unge, der får hjælp til at nå deres drømme og mål, siger Stephanie Storbank.         

 

Fakta:

Den nye ungeafdeling der er til for de 15-30 årige, er organiseret under Unge- og Familie og politisk i Unge og Kulturudvalget, hvor Stephanie Storbank er udvalgsformand.

 Trine Bredal Rosenbæk blev ansat som ny leder 1. december. Hun er uddannet cand. Scient. Pol. med en diplom i Ledelse og kommer fra en stilling som Souschef i UU Vejle. Trine har i en årrække beskæftiget sig med unge på tværs af fagområder med særligt fokus på uddannelse, vejledning og unge med særlige behov.

 Afdelingen består af tre teams.

  • Myndighedsteamet
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU Billund)
  • Udførerteamet (inklusiv forebyggende indsats)

  

Yderligere oplysninger hos:

Formanden for Unge- og Kultur, Stephanie Storbank på telefon 25 53 13 88

Leder af Ungeafdelingen Trine Bredal Rosenbæk på telefon 79 72 76 66