Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund kommunes elevers anonymitet er ikke brudt i Ungeprofilundersøgelse

De unge i Billund Kommune, der har deltaget i ungeprofilunersøgelse de seneste år behøver ikke at frygte, at deres anonymitet er brudt.

Billund Kommune har deltaget i den nationale Ungeprofilundersøgelse i 2015 og 2017. Der er nu rejst kritik af, at Ungeprofilundersøgelsen ikke i tilstrækkelig grad har været anonymiseret, hvorfor undersøgelsen lukkes ned i alle kommuner indtil videre. Komiteen for Sundhedsoplysning arbejder på at afdække, hvordan de juridiske problemstillinger omkring dataindsamlingen kan håndteres, således at dataindsamlingen lever op til de juridiske og etiske krav til en sådan undersøgelse.

 

I Billund Kommune er data fra 2017, der er indsamlet i slutningen af 2017, ikke behandlet. Desuden er der kun adgang til data på overordnet niveau, og der er ikke på kommunens folkeskoler gjort forsøg på individuel opsporing på baggrund af undersøgelsesresultaterne fra 2015 og 2017.

 - Det betyder, at ingen elevers anonymitet er i brudt, og at der ikke er foretaget individuel opsporing blandt de unge på skolerne eller af SSP på baggrund af ungeprofilundersøgelsen. Billund Kommune har således ikke anvendt de indsamlede oplysninger ulovligt, siger Thomas Reintoft, der er Børne- og Kulturdirektør i Billund Kommune.

 Kritikken af ungeprofilundersøgelsen bygger på, at hvis man arbejder med dataudtræk og kombinerer udtræk fra undersøgelsen med forhåndskendskab til de unge, vil det i nogle tilfælde være muligt at identificere hvem, der har svaret hvad.

 Undersøgelsen er tilbudt til elever på folkeskoler 7.-9. klasser samt fri- og privatskoler. Derudover har ungdomsuddannelser i 2017 haft mulighed for at deltage i undersøgelsen.

 Billund Kommune har været i kontakt med Grindsted Privatskole og Filskov Friskole, samt de ungdomsuddannelsesinstitutioner der har adgang til undersøgelsen, og alle steder er meldingen den samme hos kommunens skoler. Der er ikke brud på elevernes anonymitet.

 Undersøgelsen er gennemført af Komiteen for Sundhedsoplysning i 44 kommuner, deriblandt Billund Kommune.

 - Formålet med undersøgelsen er at få viden til at prioritere og gennemføre målrettede sundhedsindsatser blandt de unge. Det har vi i Billund Kommune haft glæde af og brugt undersøgelsen på et overordnet niveau. Nu afventer vi at der findes en løsning, der sikrer anonymitet på alle niveauer, siger Thomas Reintoft.   

   

Yderligere oplysninger hos Børne- og Kulturdirektør, Thomas Reintoft på telefon 7972 7600