Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Respekt for medarbejdere og virksomheder som taler åbent om alkoholproblemer

Billund Kommune deltager i Alkohol & Samfund og TrygFondens Respektkampagne. Kampagnen er en hyldets til medarbejdere, der har modet til at gå i misbrugsbehandling og virksomheder, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer og støtte medarbejdere, der ønsker at gå i behandling.

Hensigten med kampagnen er også at gøre arbejdspladserne opmærksomme på kommunernes gratis behandlingsmuligheder, og derfor deltager Billund Kommune også heri.

Hver anden kender nogen, der drikker for meget

Der går i gennemsnit 11 år inden en person med overforbrug af alkohol kommer i behandling, når det gælder offentlig behandling. En meningsmåling blandt danskerne fra december sidste år viser, at over halvdelen af danskerne har en eller flere kollegaer, familiemedlemmer, venner eller andre i omgangskredsen, de mener drikker for meget. Der er med andre ord rigtigt mange danskere, der har alkoholproblemer tæt inde på livet, selv om der er adgang til gratis og effektiv behandling hos kommunen.

”Alt for mange går rundt med et alkoholproblem i årevis, inden de kommer i behandling. Det har en lang række af negative følgevirkninger både for den drikkende selv og for omgivelserne – ikke mindst for familien, børnene og arbejdspladsen. Med Respektkampagnen hylder vi medarbejdere, der har modet til at gå i behandling og virksomheder, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer og støtte op om medarbejdere, der ønsker at gå i behandling,” siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.

Alkohol & Samfund og TrygFonden har i anledning af kampagnen spurgt direktøren, den HR-ansvarlige eller anden leder i 312 virksomheder, om de tror, at en eller flere ansatte har et alkoholproblem. Det svarer næsten hver femte ja til. Overforbrug af alkohol koster årligt danske virksomheder 370.000 ekstra sygefraværsdage og over 7 mia. kroner i omkostninger til tabt produktion. Læg hertil de personlige omkostninger, som et skjult alkoholproblem har for medarbejderens børn, ægtefæller, familie og kolleger. Samtidigt er mange ledende medarbejdere eller direktører ikke klar over, at en kollega med alkoholproblemer kan få gratis, professionel og anonym alkoholbehandling i kommunen – i mange tilfælde kan det foregå uden en sygemelding fra jobbet.

Opbakning fra kolleger og arbejdsgiver er vigtigt

”Chancen for et vellykket behandlingsforløb er større, hvis det er arbejdspladsen og ikke for eksempel skadestue eller sygehus, der henviser. Modsat hvad mange tror, så er alkoholbehandling ikke ensbetydende med en sygemelding eller døgnindlæggelse. De fleste behandlingsforløb i foregår i dagtimerne i form af samtaleterapi, og de allerfleste kan sagtens passe deres job samtidigt,” siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

Alkoholproblemer findes i alle brancher og faggrupper – blandt medarbejdere med lang såvel som kortere uddannelse. Men alkohol er et tabu på mange arbejdspladser, og det fremgår også af Alkohol & Samfund og TrygFondens nye meningsmåling blandt de 312 virksomheder, at mange af de adspurgte direktører, ledere eller HR-ansvarlige synes, at en medarbejdersamtale om alkohol er ”lidt svær” eller ”direkte pinlig”.

”Det er vigtigt, at virksomhedens ledelse åbenlyst bakker op om at støtte medarbejdere, der drikker for meget – det gør det nemmere at tage beslutningen om at gøre noget ved sit alkoholproblem. De danske arbejdspladser har over en bred kam – både små, mellemstore og store virksomheder – potentiale til at medvirke aktivt til at få flere i alkoholbehandling,” siger Peter Konow.

Frit valg mellem behandlingsstederne

Dansk Industri bakker op om kampagnen ved at kommunikere budskabet om alkoholbehandling ud til sine medlemsvirksomheder.

”Et skjult alkoholforbrug har store konsekvenser for de danske virksomheder, fordi det fører til flere sygedage og tabt produktion. Derfor er det vigtigt, at vores medlemmer kender til mulighederne for at tilbyde behandling til medarbejdere, der har et alkoholproblem, så de kan få genskabt et godt arbejdsliv, både til gavn for dem selv, deres familier og deres arbejdsplads, ” siger kommunikationsdirektør i Dansk Industri, Marion Hannerup.

Peter Konow understreger, at der kan være forskel i behandlingen fra kommune til kommune, men alle kan frit vælge, i hvilken kommune de vil starte i ambulant behandling betalt af det offentlige. Det kan være i den kommune, man bor, i den kommune hvor arbejdspladsen ligger eller en helt tredje kommune. Man behøver med andre ord ikke gå i behandling i hjemkommunen, hvis det passer bedre at benytte en anden kommunes tilbud.

Nærbehandling i Billund Kommune står klar med hjælp

Du kan læse mere om Nærbehandling og Billund Kommunes gratis alkoholbehandling, der blandt andet omfatter anonym og gratis rådgivning samt rusmiddelbehandling for både alkohol og stoffer her. Herudover tilbyder Nærbehandling samtaler med pårørende til misbruger, herunder børn af misbruger.

Et særligt tilbud er ”Rejseholdet”, som er gratis og anonym støtte til hele familien. Sammen med Rejseholdet finder I ud af, hvad jeres familie har brug for – eksempelvis familieorienteret rusmiddelbehandling. Tilbuddet er særlig rettet mod familier, hvor en eller begge voksne har et problematisk forbrug af alkohol og/eller stoffer, og hvor minimum et barn i familien er under 18 år, herunder vordende forældre.

Møder med Rejseholdet kan både forgå hjemme hos dig og din familie eller på andre egnede steder - deraf navnet 'Rejseholdet'.

Find mere information om kampagnen

Respektkampagnen kan ses på www.hope.dk og løber i perioden 24. januar til 6. marts 2017.

Se kampagnen og tag en alkoholtest på www.hope.dk, der også henviser til Alkolinjen 80 200 500, der rådgiver virksomheder om, hvordan de hjælper en medarbejder, der har behov for alkoholbehandling. Kampagnen bakkes op af Dansk Industri, Danmarks største erhvervsorganisation, der støtter indsatsen med at få kampagnens budskab ud til de danske virksomheder.