Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Landdistrikspuljen: Har du et godt projekt, som skaber udvikling i dit lokalområde?

Billund Kommune understøtter med Landdistriktspuljen udviklingen i landdistrikterne. Ni indsatsområder er beskrevet i Landdistriktspolitikken og fokuserer på, hvordan lokale borgere skaber mulighederne for det gode familieliv. Du har nu mulighed for at søge om støtte fra Landdistrikspuljen til og med 7. februar '17.

Du kan søge puljen, hvis dit projekt opfylder følgende kriterier:

  • Private institutioner, foreninger og enkeltpersoner i Billund Kommunes landsbyer og lokalsamfund kan søge puljen.
  • Udviklingsinitiativerne skal være lokale iværksættermiljøer, anlægsprojekter, kulturelle aktiviteter, sociale aktiviteter, samarbejde mellem lokale foreninger, kompetenceudvikling, ideudvikling og/eller strategisk udvikling.
  • Det enkelte udviklingsinitiativ skal både understøtte landdistriktspolitikkens indsatsområder og lokalsamfundets lokale udviklingsplan.
  • Ansøgningen skal kommenteres og godkendes af det relevante lokalråd.
  • Det enkelte lokalsamfund skal egenfinansiere projektet med minimum 25 % af de første 100.000 kr. af det ansøgte beløb. Egenfinansieringen skal sikre bred lokal opbakning til initiativet. Egenfinansieringen kan også omregnes til frivilligtimer á 100 kr./time.
  • Ansøgningen skal indeholde et budget og tilbud på projektets leverancer.
  • Du kan ikke forvente at få støtte til projekter, som allerede har opnået kommunal støtte uden Økonomiudvalgets godkendelse.

Alle ansøgninger under 15.000 kr. besluttes af Landdistriktsrådet indenfor en ramme på 100.000 kr. Disse ansøgninger skal opfylde de samme kriterier.

Ansøgningsskema og spørgsmål

Du finder ansøgningsskema, uddybning af kriterierne og øvrige dokumenter på www.billund.dk/landdistriktspuljen. Her kan du også lade dig inspirere af projekter, der tidligere har fået støtte fra puljen. Har du spørgsmål eller er usikker på, om dit projekt lever op til kriterierne, kan du kontakte landdistriktskonsulent Malene Brandt Winther på telefon 7972 7270 eller mail mbw@billund.dk.

Vil du søge midler fra Landdistriktspuljen til dit projekt, skal du udfylde ansøgningsskemaet, vedhæfte relevant dokumentation og sende materialet til sil@billund.dk senest den 7. februar 2017. Har du spørgsmål til skemaet, kan du kontakte Susanne Illum på telefon 7972 7263.

Puljen

Der er 1.000.000 kr. i Landdistriktspuljen til udvikling af landdistrikterne. Næste mulighed for at søge Landdistriktspuljen er den 2. maj 2017.

Find Landdistrikspolitikken her