Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Et nyt fuldtalligt Frivilligråd er klar til at sætte fokus på frivilligheden i Billund Kommune

Billund Kommune har fået et nyt Frivilligråd for den næste valgperiode 2022-2025. Der var spænding til det sidste, men det endte med et fuldtalligt råd og tre suppleanter, så det lover godt for rådsarbejdet i den kommende periode.

Det var i sidste øjeblik, at Billund Kommune kunne melde fuldt hus på Frivilligrådet for valgperioden 2022-2025. Rådet kommer til at bestå af ni medlemmer, som repræsenterer 4 lokalområder, og dækker foreninger med fokus på unge, ældre, forskellige udsatte grupper, patientforeninger og øvrige frivillige. 

Et af Frivilligrådets centrale opgaver er blandt andet at understøtte anerkendelsen af det frivillige sociale arbejde i kommunen. Noget tidligere råd har gjort gennem uddeling af priser til de sociale foreninger og frivillige samt gennem fejring af de frivillige på Frivillig Fredag med en frivilligfest. En anden af de helt centrale opgaver for Frivilligrådet er at udarbejde indstilling til fordeling af §18-midler til Voksenudvalget.

Det nye råd skal i den kommende tid konstitueres og dernæst vælge, hvordan de vil udfylde deres rolle som Frivilligrådet i Billund Kommune. En af de første opgaver bliver at beslutte, hvordan Frivilligprisen 2022 skal uddeles.  

-       Det er meget glædeligt, at der har været stor interesse i at stille op til Frivilligrådet for denne periode. Dermed er det lykkedes at sætte et fuldt Frivilligråd på ni medlemmer og dertil tre suppleanter, der kan gå ind i rådet, skulle der undervejs blive behov for det. Vi glæder os rigtig meget til at følge rådets arbejde med det frivillige sociale foreningsområde i de kommende år, fortæller Kris Jensen Skriver, formand for Voksenudvalget i Billund Kommune. 

Har du lyst til at vide mere om rådets arbejde, kan du læse mere på kommunens hjemmeside under Frivilligrådet. Nærmere bestemt her: www.billund.dk/frivilligraadet. 

Ny valgproces kan være på vej

Det er første gang i rådets historie, der er opnået et fuldtalligt råd - endda mere til. Det er i den forbindelse blevet tydeligt, at der kan stilles spørgsmålstegn ved om udvælgelsesmetoden af kandidater til rådet er tilstrækkeligt demokratisk funderet. Voksenudvalget har derfor besluttet, at forvaltningen i løbet af næste valgperiode skal evaluere på processen og igangsætte en mere demokratisk valghandling, der står mål med interessen for at være medlem af rådet.

 

Frivilligrådet 2022-2025

Medlemmer:

Bente Christensen, Frivilligcenter Billund

Gitte Johansen, Cafe Nymark Vestermarkskirken

Gunhild Christensen, Stenderup Kirke

Lena Bech, Diabetesforening

Marie Johnsen, Cafe Jydepotten

Martin Alminde Friis, Headspace Billund

Peter Sørensen, Frivillig i Sdr. Omme

Troels Gydum, Ældre Sagen

Ulla Gaarde, Billund-Vorbasse Selvhjælp

Suppleanter:

Børge Heering, NNF Seniorklub Billund

Kalaithasan Thiyagarajah, Det Tamilske Samordningsudvalg i Grindsted og omegn

Michelle Holm Lorentsen, Landsforeningen Autisme