Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund vil skabe bedre resultater gennem leg

Bedre løsninger for borgere og mere arbejdsglæde for medarbejderne. Det er formålet med Billund Kommunes nye tiltag PLAY, hvor leg tages i brug som arbejdsmetode for organisationens 2300 ansatte.

Kan man lege sig til bedre løsninger og øget arbejdsglæde?

Det mener man i Billund Kommune.

Derfor har kommunen netop startet tiltaget PLAY, hvor man vil prøve at skifte nogle af dagligdagens gammelkendte vaner ud med nye rutiner.

Formålet er at finde bedre løsninger til glæde for borgerne og skabe øget trivsel for medarbejderne. Vejen dertil er at bringe mere kreativitet ind på arbejdspladsen med den forventning at finde nye måder at løse opgaverne på.

”I Billund Kommune har vi visionen om Børnenes Hovedstad. Det handler ikke bare om at skabe en fysisk forandring af Billund, men også om at skabe en anden tankegang til læring. Vi er alle født nysgerrige, og som barn lærer vi om livet gennem leg. Men jo ældre vi bliver, desto mindre leger vi. Og derfor stopper vi gradvist med at forestille os andet, end det vi allerede ved. Med PLAY vil vi populært sagt genopdage evnen til at blive inspireret af leg og lære nyt”, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune.

Kreativiteten skal komme gennem ”leg”

Egentlig er det forkert at sige, at medarbejderne i Billund Kommune nu skal til at lege. Der er nemlig ikke tale om ”fri leg”, pjat eller fjolleri. I stedet går PLAY ud på at skabe flere situationer i hverdagen, hvor medarbejderne oplever mening, begejstring, aktiv deltagelse, social involvering og eksperimentering.

Det hedder også legens fem kendetegn, og forskning viser, at børn trives mere, udvikler sig mere og lærer mere, når præcist de fem kendetegn er til stede.

Netop derfor har Billund Kommune allerede gang i tiltagene ”Playful Learning” og ”Legende Tilgang”, som handler om at få de samme elementer fra legen ind i skoleklasserne og i dagtilbud. Med PLAY forsøger Billund Kommune nu at oversætte tankegangen til de voksnes rækker, men grundlæggende handler det om at samme: at skabe læring gennem leg.

”Uden læring udvikler vi os ikke, og vi ved, at leg er helt essentiel for børns udvikling. Med andre ord kan leg noget, som vi ikke kan planlægge og undervise os ud af: vi kan lære gennem leg. Hvorfor er det så, at leg som regel omtales som noget, der er forbeholdt børn? Måske fordi vi voksne er opdraget med, at leg er noget fjolleri, man kan gøre i sin fritid. Men leg er dybt seriøst. Netop de fem kendetegn vil de fleste organisationer bruge bunker af penge på at få deres medarbejdere til at opleve, så hvorfor ikke forsøge at få de samme kendetegn til at være en naturlig del af arbejdet?”, siger Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør i Billund Kommune.

Håber på ny kultur med leg, læring og kreativitet

PLAY har indtil nu kørt som et forsøg i Billund Kommune i samarbejde med LEGO Fonden. De første erfaringer er gode, og derfor åbnes der nu op for at udvikle nye metoder i resten af organisationen – for eksempel ansætter Billund Kommune to Play Designere. De skal hjælpe medarbejderne med at få opbygget en værktøjskasse til at være legende i hverdagen. Håbet er, at det bliver en ny kultur.

”Der er selvfølgelig store forskelle i, hvornår det er muligt for den enkelte medarbejder at være legende. Det afhænger i høj grad af opgaver. For eksempel kan en regnskabsansvarlig ikke bare beslutte at være voldsomt eksperimenterende, når der lovmæssigt skal afleveres et regnskab. Men opgaven kan stadig opleves som meningsfuld, med aktiv deltagelse og høj grad af begejstring for medarbejderen. Derfor er der en vigtig sidegevinst i, at PLAY kan skabe større engagement og motivation. Vi håber, at leg, læring og kreativitet bliver en kultur, der præger dagligdagen i vores organisation, hvor vi tør prøve nye veje af, og hvor medarbejderne kommer til at opleve større arbejdsglæde, siger Ole Bladt-Hansen.

Tiltaget finansieres med 2,6 millioner kroner fra en intern pulje, som kommunalbestyrelsen på forhånd har reserveret til aktiviteter, der understøtter visionen om Børnenes Hovedstad. I tidligere år har midler fra puljen f.eks. gået til at finansiere en diplomuddannelse i ”Leg, Kreativitet og Læring ” til fastansatte pædagoger og ledere af daginstitutioner og til at finansiere værtsrollen for Skole OL Finalen 2021-2024. 

Fakta: Børnenes Hovedstad

Børnenes Hovedstad er en vision, hvor Billund Kommune i samarbejde med LEGO Koncernen arbejdet for at gøre Billund til det bedste sted i verden for børn og børnefamilier samt et videncenter for børns leg og læring. Billund Kommunes arbejde for og med børn har betydet, at kommunen har opnået UNICEF’s anerkendelse som landets første og eneste Børnevenlige By og Kommune.