Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye muligheder for job til de 15-17 årige i Billund Kommune

- plejecentrene vil ansætte fritidsjobbere…

Lære SOSU faget at kende

I bestræbelserne på at tiltrække flere unge til SOSU-området i Billund Kommune blev det, på et møde i Voksenudvalget den 21. januar 2019, besluttet at køre et pilotprojekt med ansættelse af unge i et fritidsjob på plejecentrene i Billund Kommune.

 

Unge der har let til smil og hygge

Fritidsjobbene bliver slået op i løbet af foråret, og målet er at få ansat fire unge inden sommerferien. Der vil blive kigget efter unge, der har let til smil, er åbne og har lyst til at snakke og hygge med ældre mennesker.

Voksenudvalget vil sidst på året tage stilling til, om fritidsjobberne skal fortsætte efter pilotprojektets slutning med udgangen af 2019.

 

 

Formand for Voksenudvalget Robert Terkelsen siger:

”Jeg håber, de unge i fritidsjobbet vil opleve og samtidig observere, hvad personalet laver og på den måde lære faget at kende og måske vælge SOSU-uddannelsen.”

 

Du kan løbende læse mere om fritidsjobbet på billund.dk eller Facebook siden ”Bliv SOSU elev i Billund Kommune”.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Chef for Voksenområdet, Billund Kommune               

Pia Mejborn                                                           

Tlf. 7972 7290         

 

Uddannelseskoordinator

Anne Marie Jakobsen

Tlf. 7972 7292

 

 

Fakta om jobbet
De arbejdsopgaver som fritidsarbejderne skal løse, skal ske sammen med de ældre borgere. Det er alt sammen opgaver af social karakter, som kan være med til at bringe ekstra liv og nærvær ind i borgernes hverdag.
 
Arbejdsopgaverne kan for de 15-17 årige bestå af:
- Læse for enkelte borgere eller grupper af borgere
- Gå ture 
- Spille spil/kort
- iPad aktiviteter (SMS, FaceTime, tage billeder m.m.)
- Spille musik og/eller synge for og med borgerne
- Borddækning (folde servietter m.m.)
- Lægge vasketøj sammen

 
Arbejdstid
Der er særlig hensyn at tage, når man rekrutterer helt unge mennesker fra aldersgruppen af de 15-17 årige, som er omfattet af undervisningspligten.
Den konkrete ”vagtplan” og timetal aftales mellem den unge, dennes forældre og pågældende plejecenter og vil være i hverdagene fra kl. 15.00-18.00.
 
Den unge vil få tilknyttet en mentor/tovholder på plejecentret og vil endvidere, inden start på jobbet, få en introduktion til området og afdelingen, og hvad det vil sige, rent fysisk og kognitivt, ”at blive gammel”.
 
Løn
Aftales i samarbejde med FOA (fagforening – Fag og Arbejde).

 

 

 

Pressemeddelelse: Nye muligheder for job til de 15-17 årige i Billund Kommune