Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Der er guld i skraldet – sortér dit affald

Billund Kommune lancerer i hele 2017 en stor informationskampagne, der skal informere borgerne om, at det betaler sig at sortere sit affald, både for miljøet og økonomien. Målet med kampagnen er, at mere affald bliver sendt til genbrug i stedet for til forbrænding.

Igennem en informationskampagne, bygget op om budskabet ’Der er guld i skraldet - sortér dit affald’ og et iøjefaldende logo, vil Billund Kommune skabe mere opmærksomhed omkring genbrug. Ønsket er, at understrege vigtigheden af korrekt sorteret affald og at genanvendelse skal prioriteres frem for forbrænding.

Hvor tit tænker du som borger i Billund Kommune for eksempel på, at dit affald er guld værd? Smider du reklamer, øldåser, vinflasker, plastflasker, madrester og andet affald usorteret i skraldespanden? Så sender du værdifulde ressourcer direkte til forbrænding. Billund Kommune vil have mere affald til genbrug, vi vil værne om vores værdifulde ressourcer, og vi vil gøre det let for borgerne at sortere deres affald.

Fra affald til ressource

Den tid, hvor alt husholdningsaffald blev sendt til forbrænding, er forbi, og sortering, genbrug, og indsamlingsordninger er fremtiden. Fra 2022 skal vi genbruge 50 procent af alt affaldet fra husholdningerne, og selvom Billund Kommunes borgere generelt er gode til at sortere, skal vi alle blive bedre til det, hvis målet skal nås.  

Billund Kommune vil gerne opnå, at tankegangen skifter fra affald til genanvendelig ressource, som vi kan genanvende, da miljørigtig affaldssortering forebygger tab af ressourcer, minimere miljøbelastningen og mindsker klimapåvirkninger.

Det er vigtigt, at vi bruger jordens ressourcer med omtanke. Vi skal tænke smart nu, hvis vi i fremtiden skal have de samme muligheder, som vi har i dag. Mange forskellige materialer egner sig fortrinligt til genbrug. Når du sorterer dit affald og det hentes til genanvendelse, eller du selv afleverer det på genbrugspladsen, er du med til at sikre, at ressourcerne bliver genanvendt igen og igen.

Guld for økonomien

Korrekt sortering og genanvendelse af affald er ikke blot guld for miljøet, men også for økonomien. Mængderne af affald i verden stiger og stiger - det samme gør behovet for værdifulde ressourcer og energi.

Der er derfor stor værdi i at kunne genanvende, blandt andet fordi det er meget dyrere at producere nyt fra bunden end af genbrugsmaterialer. Korrekt sorteret affald kan blandt andet omdannes til el, varme, biogas og nye produkter. Når du sorterer dit affald omhyggeligt, gør du sortering til genbrug nemmere, og udgiften til forbrænding bliver mindre.

Ud over miljøfordelene kan det altså i krone og øre betale sig at sortere og genanvende mere affald.

 

Kort sagt:

Sortér dit affald

– der er guld i skraldet, både for miljøet og for økonomien.