Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Builds er kommet for at blive

Fredag 3. februar rundede 3000 børn og 300 voksne det fælles læringsprojekt for dagtilbud og skoler i Billund Kommune af efter en uge spækfyldt med energi. Men måden at arbejde på fortsætter.

De har bygget møller til vand og vind. Undersøgt hvordan man transporterer et æg i frit fald uden at smadre det. Slået kolbøtter og danset stopdans. Undersøgt energiniveauet i forskellige fødevarer. Lavet fyrværkeri med ingredienser fra køkkenskabet. Målt CO2-udslip. Kigget på energi i kunsten. Og et væld af andre temaer, der alle har haft et fælles afsæt i begrebet ”energi”.

- Det har været interessant at se de mange måder, børn og voksne har udlevet Billund Builds Energy-ugen. Og det har virkelig været skønt for os at komme ud og opleve projektet i virkeligheden. Især nød jeg de mange glade, skabende og engagerede børn, vi mødte. Og så er det dejligt også at se, når de voksne lykkes i at være gode til at sætte rammen for børnenes egne initiativer, siger formand for kommunens Børne- og Kulturudvalg Klara Lyskjær Noer, der sammen med resten af udvalget har været på tur til udvalgte dagtilbud og skoler i løbet af ugen.

Det her skal vi arbejde videre med

Hos kommunens Børne- og Kulturdirektør Thomas Reintoft er der da heller ingen tvivl om, at det fælles læringsprojekt Billund Builds er kommet for at blive.

- Vi fik de første erfaringer med Billund Builds Music i 2015. Dem har vi nu bygget ovenpå med Billund Builds Energy, som blandt andet er udvidet med et kompetenceløft til de medvirkende lærere og pædagoger, så de får flere redskaber i forhold til for eksempel at inddrage børnene mere i processerne og at arbejde med idéer og løsninger ud fra en kreativ tankegang. Det skal vi arbejde videre med, fordi det styrker vores mål om at skabe kreative og levedygtige børn, siger Thomas Reintoft, der samtidig glæder sig over, at projektet denne gang også er blevet mere ”skræddersyet”, så det har taget bedre højde for institutioners og aldersgruppers forskellige behov.

Som en del af Billund Builds Energy har Videnscentret i Aarhus fulgt processen – både i forhold til kompetenceløftet af de voksne, samarbejdet med 120 lærer- og pædagogstuderende fra UC Lillebælt, som har deltaget i projektugen, børnenes oplevelser og de pædagogiske metoder, der er blevet bragt i spil. I slutningen af februar afleverer de en evaluering med anbefalinger til videreudvikling.

Med evalueringen i hånden vil styregruppen i løbet af foråret lægge et tidspunkt fast for næste Billund Builds. Styregruppen består af repræsentanter fra Børnenes Hovedstad A/S, Billund Kommune og LEGO Fonden. Projektet er et flagskibsprojekt i Børnenes Hovedstad, som sætter konkret handling til visionen om, at Billund skal være stedet, hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere.

 

FAKTA

  • Billund Builds Energy er et projektbaseret undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i, at børn lærer bedst igennem leg, når de er aktivt engagerede, får udfordringer, arbejder kreativt med udfordringerne, og skaber deres egne løsninger.
  • De fagprofessionelles rolle i Billund Builds Energy er at sætte rammen, organisere og tilrettelægge et eksperimenterende læringsmiljø af høj kvalitet, hvor alle er med. Og at være nysgerrige, spørgende og vejledende med udgangspunkt i børnenes initiativer.
  • Det er forskelligt fra skole til skole og fra dagtilbud til dagtilbud, hvilke aldersgrupper, der deltager i Billund Builds Energy. Det er også den enkelte skole og dagtilbud, der selv har tolket på den overordnede ramme – og hvordan det giver bedst mening at arbejde med begrebet lokalt.
  • Samlet set deltager knapt 3000 børn og unge i alderen 0-16 år og omkring 300 lærere, pædagoger, dagplejere og private børnepassere fra dagtilbud og skoler i Billund Kommune i Billund Builds Energy.
  • Projektet er en del af Billund Kommunes satsning på kreativitet i dagtilbud og skoler, og det skaber vigtig viden om, hvilke processer og læringsformer der bedst sætter børnene i stand til at lære kreativt.