Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Stier ved Engdraget i Billund lukkes for færdsel

I forbindelse med byggeriet, ved børnehaven Engdraget 8, aflukkes stierne omkring børnehaven med byggepladshegn.

Lukningen sker allerede nu, af sikkerhedsmæssige hensyn.

Stierne vil være lukkede fra mandag den 9. februar 2015, på de steder hvor der vist med en rød markering på kortet.

I fremtiden, når byggeriet er færdigt, vil børnehavens legeplads være udvidet til det område, der er tegnet med en violet streg på kortet. Stierne være derfor være placeret indenfor børnehavens legepladshegn.