Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Overgangen fra dagtilbud til skole

Vestre Skole og Børnenes Univers Grindsted Vest har gennem længere tid haft et meget tæt og forpligtende samarbejde i forhold til overgangen fra dagtilbud til skole.

Barnet og familien skal føle sig velkommen

Det ligger os meget på sinde, at både barnet og familien føler sig ventet og velkommen i det nye miljø, så allerede i november måned afholder vi det første forældremøde med personaledeltagelse fra både Børnenes Univers og Vestre Skole. Her gives fælles information, og der er plads til besvarelse af forældrenes spørgsmål.

Fra uge 3 starter det egentligt samarbejde mellem de to enheder op. Skolens personale besøger de ældste børn en gang ugentlig på dagtilbuddets to fysiske enheder; Trehøjevej og Langelandsvej.

Skolen er ansvarlig for leg med sproget, og dagtilbuddet tilrettelægger aktiviteter under emnet science. Når vi mødes i børnenes kendte ramme er det for at imødekomme deres behov for tryghed. Samarbejdet er udvidet i forhold til de tidligere år, i det tidsrammen er forlænget. Dette omfatter derfor også flere besøg på skolen.

Fra uge 8 mødes de ældste børn en gang ugentligt på Vestre Skole. Alle kommende skolebørn til Vestre Skole inviteres. Her arbejdes mere intensivt med skolerelaterede opgaver, og børnene introduceres gradvist til skolens dagligdag.

Fra april, hvor førskolebørnene starter på Vestre Skole på fuld tid, er der overleveringspædagoger med fra dagtilbuddet, som støtter børnene i overgangen.

I dagtilbuddet er der, i samarbejde med forældrene, udarbejdet en dialogprofil, som fokuserer på det enkelte barns ressourser og kompetencer. Denne bruges aktivt i overleveringsprocessen mellem dagtilbud og skole.

Øger trivslen blandt børnene

Grundlæggende gør vi meget for at ensrette vores struktur, så børnene og familierne kan føle sig trygge og opleve genkendelighed, når de starter i skole. Eksempelvis har vi begge steder børnene opdelt i aldersblandede grupper, og der arbejdes med fleksible holddannelser.

Vi oplever, at det øger trivslen blandt børnene, når de får mulighed for at være en del af flere forskellige fællesskaber, lige som de i højere grad ser hinandens styrker og kompetencer.

Ledelsesteamene har et tæt samarbejde med jævnlige møder med udarbejdelse af fælles strategier for samarbejdet mellem dagtilbud og skole. Vi udnytter således på alle måder, at vi fysisk er placeret tæt på hinanden.