Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Rådhuset, biblioteker og haller holder lukket

Sammen med den resterende del af landet bliver Billund Kommune nu omfattet af regeringens delvise nedlukning. Det betyder, at flere kommunale institutioner lukkes.

Regeringen har udvidet den delvise nedlukning til at omfatte hele landet. Det betyder, at flere af Billund Kommunes institutioner fra onsdag den 16. december klokken 16 bliver omfattet af restriktioner. Restriktionerne gælder som udgangspunkt til og med søndag den 3. januar.

Nedlukningen medfører følgende:

  • Skoler: Alle skoleelever fra 5. klasse og op sendes hjem og overgår til fjernundervisning.
  • Biblioteker: Bibliotekerne holder lukket for fysisk adgang, men det vil fortsat være muligt at bestille materialer og hente det ved Magion Biblioteket som en slags ”take away”. Det sker via bibliotekets hjemmeside.
    Billund Bibliotek og filialerne i Vorbasse og Sdr. Omme er lukket, da de er placeret i centre, der er lukket. Bibliotekernes digitale tilbud er åbent i hele perioden. Billund Bibliotekerne er med i det interurbane lånesamarbejde. Dvs. at borgerne i hele landet kan bestille materiale hos Billund Bibliotekerne og omvendt. 
  • Borgerservice: Borgerservice holder lukket for fysisk adgang. Man kan via tidsbestilling på telefon 79 72 70 15 blive visiteret til at få adgang, hvis situationen er akut. Det er ikke bestemte henvendelser, der kan betegnes som akutte, men mere henvendelsens karakter. Akutte henvendelser er således henvendelser, der ikke kan udsættes. Rent praktisk vil borgere med tidsbestilling skulle vente uden for Magion Bibliotekets bagindgang, indtil de bliver afhentet af en borgerservicemedarbejder.
  • Kulturskolen: Kulturskolen har lukket for fysiske aktiviteter og er overgået til online-undervisning i den udstrækning, det er muligt og giver mening. Der kan ligeledes søges information på Kulturskolens hjemmeside.
  • Museer: Billund Kommunes Museer publikumsrettede aktiviteter, herunder udstillinger er lukket ned til og med 3. januar. Billetter til offentlig aftenomvisning d. 16.12 er refunderet/byttet.
  • Idrætsfaciliteter: Idrætshaller, svømmehaller og fitnesscentre lukker for offentlig adgang til indendørs aktiviteter. Udendørs aktiviteter kan fortsat afvikles, dog vil der ikke være mulighed for adgang til omklædningsrum, klublokaler og mødelokaler.
  • Rådhuset/Jobcenter: Rådhuset lukkes for offentlig adgang. Det gælder også Billund Jobcenter/Jobbutik/Ydelseskontoret. Det betyder, at borgerne kun kan komme ind på rådhuset, hvis man i forvejen har en aftale med en ansat på rådhuset. Henvendelser til Jobcentret skal ske til telefon 79 72 77 77. Rådhuset holder ekstraordinært lukket til og med mandag den 4. januar.  
  • KompetenceCenter Billund: KompetenceCenter Billund lukkes fra den 17. december til og med den 8. januar 2021. Det betyder, at de borgerrelaterede tilbud er lukket ned i den periode. Henvendelser til KompetenceCenter Billund skal ske til Jobcenter telefon 79 72 77 77.

Selvom mange af kommunens ansatte er hjemsendt, fortsætter arbejdet derhjemme. Det betyder, at borgere og virksomheder fortsat kan henvende sig via digital selvbetjening, sikker digital post, e-mail eller på telefon til kommunen, hvis man for eksempel skal ansøge om byggetilladelse eller have fat i kommunen i anden sammenhæng.