Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nyt serviceniveau for brandvæsnet vedtaget

Byrådene i Billund, Fredericia, Middelfart, Vejen, Vejle og senest Kolding har nu enstemmigt - og dermed med stemmerne 154-0 - godkendt serviceniveauet for kommunernes fælles beredskab - TrekantBrand. Dermed ligger det fast, hvor mange stationer, hvilket materiel og hvor hurtig beredskabet skal reagere.

Fastlæggelsen af serviceniveauet for TrekantBrand er sket efter en proces, der blandt andet har omfattet en høringsperiode og behandlinger i Beredskabskommissionen, inden planen blev vedtaget og sendt videre til de seks kommuners byråd til endelig vedtagelse. 
 
Formand for Beredskabskommissionen i TrekantBrand, borgmester i Billund Kommune, Ib Kristensen er godt tilfreds med processen. 

- Vi befinder os i et af landets største vækstområder, hvor vi vokser på alle parametre. Væksten kan blandt andet måles i befolkningstilvækst, og at vi dækker over 20% af alle landets risikovirksomheder, Vestdanmarks internationale lufthavn med videre.  

- Vores beredskab skal være robust og forsvarligt dimensioneret til disse opgaver, understreger formanden. Vi råder samlet over 20 brandstationer og kan mobilisere ca. 500 brandfolk. Alle brandfolk har et meget stærkt engagement for beredskabet og deres virke som brandmand. Med en enstemmig godkendelse i seks byråd er det mere end bare godkendt, og samtidig kan alle vores brandfolk se sig selv i det nye fælles serviceniveau, siger Ib Kristensen.

Alle brandfolk har medvirket positivt i processen, og alle har accepteret, at en sammensmeltning af seks kommuners beredskaber vil give forandringer for alle.

- Det har været en turbulent periode, og særligt det sidste halve år har været travlt, hvor vi har arbejdet frem mod et fælles serviceniveau. Vi ser frem til implementeringen, for der er ting, som peger godt fremad for et fælles brandvæsen, siger Martin Langemose, tillidsrepræsentant for FOA.Ensartet udrykning i hele Trekantområdet
For direktøren for TrekantBrand Jarl Vagn Hansen er der nu nået en vigtig milepæl.

- Vi har lavet en ny fælles risikobaseret dimensionering, et fælles serviceniveau, og med det er der skabt et fælles fremtidigt grundlag, og det er meget vigtigt. For det utrænede øje kan det se ud som om, at der langt hen ad vejen er tale om det samme, men det er ingenlunde tilfældet. Med godkendelsen af serviceniveauet får vi nu ensrettet vores stationer i tre kategorier (nær-, lokal- og hovedstationer), ensrettet vores kapaciteter og sikret en ensartet udrykning i hele Trekantområdet fra nærmeste station uafhængigt af kommunegrænser. Vi skal nu i gang med en lang række initiativer i en egentlig implementeringsplan, som skal sikre ét fælles brandvæsen i Trekantområdet, siger Jarl Vagn Hansen. 
 

Uændret serviceniveau i Billund Kommune

Billund Kommune er område vest, og vil fortsat have en indsatsleder tilknyttet og serviceniveauet vil være som hidtil.  
 
Fakta:

TrekantBrand er et fælleskommunalt ejet §60-selskab. Selskabet er ejet af Billund, Frederica, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle kommuner i fællesskab.

Den risikobaserede dimensionering er vedtaget i Billund den 27. november, Fredericia den 3. december, Middelfart den 3. december, Vejen den 12. december, Vejle den 13. december, og Kolding den 18. december.

 

Læs dimensioneringsplanen her

 

 

Kontaktperson:

Yderligere information kan indhentes hos: