Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Halkapacitetsanalyse i Billund Kommune vel overstået

Alle haller i Billund Kommune har i uge 48 været igennem en halkapacitetsanalyse. De data, der er indsamlet, skal nu analyseres og bearbejdes.

Byrådet besluttede i forbindelse med budgetforliget i år, at der var behov for at få undersøgt behovet for yderligere halkapacitet i kommunen.

Derfor er der i uge 48 blevet iværksat en analyse over kapaciteten på alle kommunes haller, gymnastiksale samt Billund Centret. Hertil har en lang række frivillige bidraget med hjælp til at tælle og observere brugere samt aktiviteter hen over ugens 5 hverdage i tidsrummet 7.30 – 21.30 - en gang i timen.

Det giver en stor mængde data, som firmaet Frejo&Steen, der skal udføre selve analysen, nu skal i gang med at bearbejde. Et arbejder, der forventes færdig først i det nye år, hvorefter halledere, bestyrelser og andre væsentlige interessenter får en tilbagemelding på den enkelte hal.

Hvad kan en halkapacitetsanalyse bruges til?

Den kan give et øjebliksbillede af en hel almindelig uge for Billund Kommunes haller og gymnastiksale.

Først og fremmest vil observationerne kunne sige noget om kapacitetsudnyttelsen af hallerne, på hvilke tidspunkter anvendelsen af dem er størst og hvornår, der er ledig plads til flere aktiviteter.

Det er et godt udgangspunkt for at skabe bedre kapacitetsudnyttelse, større fleksibilitet og flersidig anvendelse af faciliteterne – et statistisk grundlag for fremtidig planlægning af kapacitetsbehovet i kommunen.

Hvorfor ikke bare trække bookingtiderne?

Fordi de kun kan synliggøre et element af analysen, den faktisk bookede del. De frivilliges observationer ude i hallerne og gymnastiksalene vil kunne synliggøre andre elementer såsom: Hvem brugerne er, hvad de laver, hvornår de er der, hvor gamle de er, og hvilket køn de har.

Det giver endnu et udviklingsperspektiv samt grobund for en mere kvalificeret sparring og vidensdeling hallerne i mellem. Hvordan er alder og køn repræsenteret i statistikken? Er der nogle grupper, der er mindre eller mere repræsenteret end andre, og er der nogen af hallerne, hvor statistikken viser, at de har fat i en særlig gruppe repræsentanter, mens andre måske har fat i helt andre? Hvad kan vi lære af hinanden for sammen at blive endnu bedre?

Endelig vil undersøgelsen også kunne vise noget om den uformaliserede brug af hallerne. Hvordan de bliver brugt som mødested, frirum og pause mellem aktiviteter.

Oversigten over de bookede tider sammenholdt med observationerne udgør tilsammen grundlaget for analysen. Det ene element kan ikke stå uden det andet.

Foreningernes stemme

Halkapacitetsanalysen kan naturligvis ikke stå alene og bør ses ind i en sammenhæng. Kultur og Fritid vil derfor gå i dialog med foreningerne, når resultatet af undersøgelsen forelægger. Deres stemme skal også høres og tages med som et element i det samlede billede af kommunens nuværende kapacitet og fremtidige behov.

En særlig tak til de frivillige

Uden de frivilliges indsats var det aldrig lykkedes at få gennemført en analyse af denne størrelse, og til dem skal der lyde en særlig tak for deres store indsats: Tak!

Fakta

Analysen er blevet udført følgende steder:

 • Billund Centret
 • Billund Idrætscenter
 • Enggaardshallen
 • Magion
 • Lynghallen
 • Lynghedeskolen afd. Søndre
 • Norde gymnastiksal
 • Vestre Skole
 • Vorbasse Fritidscenter
 • Sdr. Omme Multicenter
 • Teglgårdshallen Stenderup
 • Viadukthallen Filskov
 • Mikrohallen Vesterhede
 • Hejnsvig Hallen v/Hejnsvig skole

Du kan læse mere om firmaet Frejo&Steen, der står bag analysen her.

Budgetforliget for budget 2018 i Billund Kommune kan ses her.

For yderligere informationer kontakte Rasmus Kaufmann, Kultur- og Fritidschefc i Kultur og Fritid / Billund kommune på RAKA@billund.dk.