Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Børn på bustur: Hvordan går man på museum?

Tirsdag den 12. december fyldte Billund Kommunes Museer en bus med børn fra hele kommunen og satte kurs mod Moesgaard Museum i Aarhus.

Formålet med turen var at indsamle inspiration til det nye museumscenter, som skal bygges ved Karensminde i Grindsted.

Det er utroligt vigtigt, at vi inddrager borgerne i den her proces, så det bliver et museumscenter, de kan føle sig stolte af og se sig selv i, siger projektleder for det nye museumsbyggeri Mai Kofoed Lauritsen.

I første omgang er det så altså børnene, der bliver hørt – og ikke mindst set:

Vi har observeret børnenes færden på Moesgaard Museum for at blive inspirerede. Det nye museumscenter skal være for alle – men vi er naturligvis klar over, at vi i Billund Kommune er hjemsted for Børnenes Hovedstad, så børnene kommer først, siger Mai Kofoed Lauritsen.

 De 14 børn har ikke fået stillet en opgave inden besøget. Museets ansatte har dagen igennem observeret børnene, stillet ganske få spørgsmål og så har børnene ellers fået lov til at undersøge udstillingerne på egen hånd.

 For Caroline og Sander på seks år fra Vorbasse Skole og Gry på syv fra International School Billund var det sjoveste, de aktiviteter, hvor man selv skulle gøre noget:

 Sjovest når man må røre ved tingene

 Det er ikke sjovt, når man ikke må pille ved noget, fortæller Gry, mens de to andre er helt enige – og fremhæver blandt andet et sted i udstillingen, hvor man kunne prøve at skyde med bue og pil.
Jeg kan godt lide, at der er mange steder, hvor man kan høre tingene i stedet for at læse, siger Pelle på 10 år, som til daglig går på Lynghedeskolen i Grindsted.

Hjemme på Billund Kommunes Museer går arbejdet nu videre med at lave det bedst mulige museumscenter. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at børnene bliver hørt – og deres mening er helt klar:

Det bedste ved at gå på museum er at lære noget nyt og opleve noget nyt, slutter Gry.

Næste skridt er inddragelse af voksne borgere og de to venneforeninger, Karensmindes Venner og Besættelsessamlingens Venner Grindsted.

Yderligere oplysninger hos: Projektleder Mai Kofoed Lauritsen på telefon 79 72 74 93.

Baggrund:

Byrådet i Billund Kommune har besluttet, at alle museumsaktiviteter i Billund Kommune skal samles i et museumscenter ved museumsgården Karensminde. I juni måned godkendte Byrådet en businesscase for igangsætning af projektet, der er inddelt i faser, hvor der afsat 750.000 kroner til fase 1 samt yderligere 6 millioner til fase 2 og 3. Derudover forventes det, at det bliver nødvendig at søge ekstern finansiering.

Ambitionerne er store for det nye museumscenter, som kommer til at indeholde de fastsatte temaområder; nyere tids landbrugshistorie, industrihistorie og turismehistorie. Disse temaområder vil blive præsenteret for gæsterne via de nyeste formidlingstag. Det er ønsket, at gæsterne på det nye museumscenter og museumsgården Karensminde skal gå derfra med en oplevelse, ny viden og større forståelse for lokalområdet.