Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

LAG Vejen-Billund inviterer til informationsmøde om tilskudsmuligheder og crowdfunding

LAG Vejen-Billund inviterer alle interesserede, som arbejder med et spændende projekt, til at deltage i et informationsmøde torsdag den 12. januar 2017 kl. 17.30 – 20.30 hos B&B Postgården, Østergade 2 i Holsted.

Hvad er på dagsordenen?

LAG står for Lokale Aktions Grupper, og er en lokalforankret forening, der administrerer EU-midler til støtte for udvikling og innovation i lokalsamfundene.

Borgere, foreninger og erhvervsdrivende kan søge udviklingsmidler fra LAG Vejen-Billunds pulje på 2 mio. kr.. Lokale foreninger, der får bevilliget LAG-midler, kan derudover søge om mellemfinansiering fra Billund Kommune og undgå likviditetsproblemer.

Koordinator og fundraiser Merethe Juul Thysen vil informere om mulighederne via LAG Vejen-Billund og Landdistriktsprogrammet. Samtidig vil hun informere om andre tilskudsmuligheder – herunder crowdfunding.

Hvornår skal jeg møde op, og hvordan tilmelder jeg mig?

Mødet bliver holdt umiddelbart i forbindelse med næste ansøgningsrunde, som har ansøgningsfrist den 30. januar 2017. Derfor anbefales potentielle ansøgere at deltage i mødet, hvor der vil være mulighed for at stille koordinatoren konkrete spørgsmål.

Det er gratis at deltage i mødet, men tilmelding er nødvendig senest 9. januar 2017.

Tilmeld dig informationsmødet ved at sende en e-mail til lagvejenbillund@gmail.com.

Download invitationen (pdf)

Læs mere om LAG-midler

Yderligere information kan fås ved henvendelse til koordinator Merethe Juul Thysen på tlf. 20285668 eller findes på LAG Vejen-Billunds Facebook side www.facebook.com/lagvejenbillund (siden er også tilgængelige for borgere, som ikke er på Facebook).