Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Fælles beredskab i trekantområdet

Planerne om et fælles beredskab i trekantområdet er nu klar til at blive sendt til politisk behandling.

Mulighederne for at oprette et fælles beredskab i Trekantområdet har gennem længere tid været drøftet. Nu er oplægget til sammenlægningen af beredskaberne i Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommune klar til politisk behandling.

Den overordnede ledelse samt administrationen foreslås placeret i Vejle, mens Fredericia skal huse det operationelle beredskab samt den fælles vagtcentral. Selv om der bliver lavet en fælles overbygning, vil der også fremover være mandskab og materiel lokalt for at skabe tryghed og leve op til de servicemål den enkelte kommune har i forbindelse med udrykninger.

Beredskabet styrkes


Med sammenlægningen af beredskaberne i Trekantområdet vil kommunerne leve op til aftalen mellem regeringen og KL om, at antallet af beredskaber i Danmark senest 1. januar 2016 skal være reduceret fra de nuværende 86 til maksimalt 20.

Ved at gå sammen vil kommunerne styrke beredskabet i Trekantområdet. Et fælles beredskab vil betyde et mere robust beredskab, som kan sættes ind ved større ulykker, ligesom der i endnu højere grad bliver mulighed for at skabe et stærkt fagligt miljø. Endelig vil en sammenlægning gøre det muligt at løse f.eks. administrative opgaver mere rationelt.

To faser


Oplægget skitserer, hvordan sammenlægningen skal gennemføres. I første fase, som ventes at vare et år, skal der nedsættes en ny beredskabskommission, og der skal ansættes en overordnet ledelse, herunder en beredskabsdirektør og oprettelse af den fælles vagtcentral. Den nye ledelse skal udarbejde en fælles risikobaseret dimensionering, dvs. en detaljeret plan for, hvad der kræves for at løse de forskellige opgaver og udfordringer i Trekantområdet inden for beredskabsområdet. Planen skal godkendes af de deltagende kommuner.

Herefter går man ind i fase to med fokus på udvikling og udmøntning af den risikobaserede dimensionering. Denne fase ventes at være afsluttet i løbet af to-tre år. Her vil den fysiske placering af de nuværende beredskaber blive vurderet, og antallet af medarbejdere vil blive tilpasset den nye dimensionering og selskabs behov.

De frivillige beredskaber


I flere af de deltagende kommuner er de frivillige og de frivillige beredskaber en del af det samlede beredskab. Det bliver op til den nye ledelse at vurdere den struktur. I oplægget hedder det, at ledelsen i vurderingen skal tage hensyn til "de medvirkende kommuners ønsker og traditioner, herunder geografiske hensyn."

Den nye ledelse skal også tage stilling til, om det fælles beredskab skal tilbyde kommunerne at løse andre opgaver end de rent beredskabsmæssige. I dag udfører flere af beredskaberne i Trekantområdet sideaktiviteter som f.eks. drift af kørselskontor, overvågning af ældres nødkaldeanlæg m. m.

Nyt selskab og fælles kommission


Rent formelt skal det fælles beredskab drives af et såkaldt § 60-selskab, som de deltagende kommuner skyder deres værdier ind i (ejendomme, materiel, øvelsesarealer, m.m.). Den fælles beredskabskommission vil bestå af 17 medlemmer. De to største kommuner, Vejle og Kolding, får hver tre medlemmer, mens de øvrige kommuner hver får to poster. Politiet får også plads i kommissionen, mens de frivillige bliver tilbudt observatørstatus.

Det videre forløb
Oplægget til sammenlægning skal nu behandles i Beredskabskommissionen, Økonomiudvalget og Byrådet i de seks kommuner.

Beredskaberne i de seks kommuner får ca. 500 ansatte og frivillige.

Såfremt der er spørgsmål kontakt.

Borgmester Billund:
Ib Kristensen
79727207

Borgmester Fredericia:
Jacob Bjerregaard
72107100

Borgmester Vejen:
Egon Fræhr
79966004

Borgmester Vejle:
Arne Sigtenbjerggaard
76811010 Borgmester Billund:
Ib Kristensen
79727207

Borgmester Kolding:
Jørn Pedersen
79792000 Borgmester Fredericia:
Jacob Bjerregaard
72107100

Borgmester Middelfart:
Steen Dahlstrøm
64414928 Borgmester Vejen:
Egon Fræhr
79966004