Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune udbyder storparcel i Børnenes Hovedstad

Billund Kommune udbyder nu en storparcel, som giver mulighed for at bygge tæt-lav boliger i et område med attraktive omgivelser. Storparcellen sælges til opførelse af rækkehuse, dobbelthuse eller klyngehuse.

Projektområdet er beliggende i Billund Syd, som en del af et nyt boligområde. Området ligger tæt ved skole, institutioner og grønne områder. Arealet er på 17.294 m2 og udgør Matrikel nr. 2au, Plougslund By, Grene. Storparcellen er omfattet af lokalplan nr. 312, og ligger i et boligområde omgivet af parcelhuse, almene boliger, legeplads og skovarealer. 

Storparcellen udbydes til salg uden fastsat pris i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Storparcellen udbydes til en vejledende mindstepris på 6.500.000 kr. ekskl. moms og ekskl. kloakbidrag og andre tilslutningsbidrag.

Skitseprojekt skal medsendes

Ved fremsendelse af købstilbud medsendes skitseprojekt med forslag til arealets bebyggelse. Se bedømmelseskriterier i afsnittet om Bedømmelse på Billund Kommunes hjemmeside. Billund Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller at forkaste alle tilbud.

Link til uddybende udbudsmateriale 

Tilbud skal være Billund Kommune i hænde senest den 29. september 2021 kl. 12.00.