Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sundhedsklinikker giver frihed til borgere i Billund Kommune

Billund Kommunes borgere, som i øjeblikket får besøg af hjemmeplejen, har mulighed for at komme ned på en af kommunens fire sundhedsklinikker i stedet for at få besøg af hjemmesygeplejersken. Det giver borgerne mere frihed og mindsker risikoen for smitte af sygdomme som COVID-19.

Siddende i sofaen eller lænet tilbage i lænestolen kiggende på uret der hurtigt tikker afsted. Denne situation kender flere, når de venter på hjemmesygeplejersken uden helt at vide, hvornår sygeplejersken kommer. Dette oplever Preben Jørgensen dog ikke længere, efter han er begyndt at komme på Sundhedsklinikken i Grindsted. Her kommer han smilende ind ad døren og hilser på alle de mennesker, han møder og får nogle hyggelige snakke.

Her er en dejlig atmosfære, hvor du møder flinke mennesker, og jeg kan jo nemt køre hertil, det er bare dejligt at komme herned, siger Preben Jørgensen.

Frihed og mulighed for mere aktivitet

Billund Kommune har med fire sundhedsklinikker et alternativ til hjemmeplejen. Her kan borgere, som kan transportere sig selv, komme og få hjælp til eksempelvis medicindosering eller behandling af sår i stedet for at sidde og vente på hjemmeplejen, som kan blive forsinket. Det giver mere frihed til borgerne, som indtil nu har fået hjælp fra hjemmeplejen.

”Når man ankommer til sundhedsklinikken, får man en hurtig behandling, og de imødekommer mit ønske om at få en tid kl. 8, så jeg er fri resten af dagen,” fortæller Viggo Kring, en anden af klinikkernes faste brugere.

Den enkelte borgers frihed er et af de elementer, som Anette Frahm, lederen af sygeplejen i Billund Kommune, vil fremhæve som en af klinikkens helt store fordele. En anden fordel er, at det giver borgerne mulighed for mere aktivitet i deres hverdag, forklarer Anette Frahm:

Når de kommer på klinikken, så håber vi, at de opdager de aktiviteter, som foregår på plejehjemmet, eller at de tager over til en ven, når de alligevel er kommet afsted. På den måde kan det også være med til at forebygge ensomheden blandt ældre.

Sikrer en god hygiejne

Hjemmesygeplejersken gør et stort stykke arbejde hver dag for at sikre en god hygiejne i borgernes hjem. Men med coronakrisen er der kommet et øget fokus på hygiejne, så hjemmesygeplejersken og borgerne ikke smitter hinanden i borgerens eget hjem. På trods af de høje standarder i hjemmeplejen, så vil sundhedsklinikken gøre det nemmere i fremtiden at sikre sig, at en smitte som COVID-19 ikke spreder sig i mødet med sygeplejersken.

Modsat i borgeres eget hjem, så er vores klinikker indrettet efter, at der skal sikres en god hygiejne. Det er nemt at gøre grundigt rent hver dag og spritte af mellem hver besøgende. Det er muligheder, vi ikke har i private hjem, fortæller Anette Frahm

Flere borgere, som får besøg af hjemmesygeplejersken, har under coronakrisen henvendt sig nervøse for smitterisikoen ved at få besøg af hjemmeplejen. I det tilfælde har kommunens tilbud med sundhedsklinikkerne vagt glæde, og flere har set potentialet. 

Håber at flere vil bruge klinikken

Udvalgsformand for Voksenudvalget, Robert Terkelsen, er glade for den modtagelse, som sundhedsklinikkerne allerede har fået hos borgerne. De håber dog, at flere, som i øjeblikket benytter sig af hjemmesygeplejersken, fremover vil begynde at benytte sig af tilbuddet med sundhedsklinikkerne.

Det er vigtigt, at flere går fra at benytte hjemmeplejen til at komme på sundhedsklinikkerne. Her kan de få en hjælp, der er designet efter deres egne behov samtidig med, at det mindsker risikoen for smittespredningen. Borgerne får samme høje serviceniveau sammen med flere muligheder i hverdagen, fortæller Robert Terkelsen