Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ny gruppe for pårørende til senhjerneskadede

Hjernesagen Billlund, Varde og Vejen, en gruppe af pårørende til senhjerneskadede og Billund Kommune starter ny samtalegruppe for pårørende til senhjerneskadede. Det sker på baggrund af erfaringer fra kurser og efter ønske fra pårørende.

Det kan være svært at være pårørende til ofre for senhjerneskader, men mødet og samtaler med andre ligestillede giver god støtte til de pårørende. Det viser erfaringer fra tidligere kurser for netop denne gruppe, ligesom en gruppe pårørende selv har udtrykt ønske om en gruppe, hvor man kan hjælpe hinanden igennem de store forandringer. Derfor oprettes der nu i Billund Kommune en gruppe for pårørende til senhjerneskadede.

Som pårørende oplever man store forandringer, når ens nærmeste bliver ramt af en pludselig opstået hjerneskade. At dele oplevelser, erfaringer og dilemmaer kan være med til at give indsigt og forståelse, fortæller en af idemændene bag gruppen og ergoterapeut ved Billund Kommune Connie Nielsen.

Gruppen starter som et samarbejde mellem Hjernesagen Billund, Varde og Vejen, pårørende til senhjerneskadede og Billund Kommune. Formålet med at deltage i pårørendegruppen er at snakke med andre, der har stået i lignende situationer som en selv. Det er forskelligt, hvordan hjerneskaden rammer, og hvordan man som pårørende og familie bliver ramt. Men der er også ligheder og fælles oplevelser af kriser, udfordringer og nye måder at få hverdagen til at fungere på, hvor det som pårørende kan være en hjælp at lære af andres erfaringer.

Får selv mulighed for at forme gruppen

Når erfaringer deles i gruppen, kan det være med til skabe en oplevelse af, at man ikke står alene med problemerne. Emnerne, der drøftes, er selvfølgelig underlagt gensidig tavshedspligt, så der kan skabes en åben og tryg dialog, fortæller Connie Nielsen. Derudover har gruppens deltagere mulighed for selv at forme, hvordan gruppen skal fungere, og hvad møderne skal indeholde.

Det er vigtigt, at deltagerne tager ejerskab og får indflydelse, hvis gruppen skal være en hjælp for de pårørende. Derfor vil vi i opstarten sammen med deltagerne tage en beslutning om, hvilken form gruppen skal have, siger Connie Nielsen.

Gruppen mødes første gang tirsdag den 25. august og derefter hver anden tirsdag kl. 16-18 på Frivillighedscenteret, Nymarksvej 10 i Grindsted. Tilmelding er ikke nødvendigt. Alle pårørende til senhjerneskadet er velkomne, så interesserede skal endelig bare møde op.