Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Nye læringsrapporter bekræfter den positive udvikling på Billund Kommunes skoler

Nummer to af i alt tre kortlægninger i det fireårige partnerskab Program for læringsledelse er på vej til politisk drøftelse i Billund Kommune, og den fortæller en positiv historie om udviklingen på Billund Kommunes skoler.

Nummer to af i alt tre kortlægninger i det fireårige partnerskab Program for læringsledelse er på vej til politisk drøftelse i Billund Kommune, og den fortæller en positiv historie om udviklingen på Billund Kommunes skoler.

 - Byrådet har kort fået præsenteret resultaterne på et temamøde, nu har vi så en samlet rapport vi skal drøfte i Børneudvalget. Jeg hæfter mig ved og glæder mig over, at eleverne oplever en bedre skole, og at det samme er tilfældet hos lærerne, og så giver rapporterne også mulighed for at se, hvor vi skal rette fokus hen i den kommende periode, siger Ann Charlotte G. Vilstrup, der er formand for Børneudvalget i Billund Kommune.             

 

Læringsrapporternes resultater:

 Kortlægningen 2017 viser en stigning eller status quo fra 2015 til 2017 på kommune-niveau på størstedelen af de kortlagte temaer. Der er særlig fremgang på kommunens lærerdata blandt andet lærernes oplevelse af deres kompetencer, samarbejdet om undervisningen og samarbejdet om eleverne.

 

Se resultaterne her

 Derudover ses der fremgangs hos eleverne 0.-3. klasse i forhold til deres trivsel og oplevelse af lærer-elev relationen.

 -   Jeg er tilfreds med den fremgang vi kan se på skoleområdet i Billund Kommune. Jeg er særlig glad for, at vi allerede nu kan se effekterne af skolernes indsatser i elevernes vurderinger. Det er ofte sådan, at man først ser effekt hos medarbejderne og senere hos eleverne. I Billund Kommune ser vi både effekt hos medarbejderne og eleverne, siger Skolechef Morten Kirk Jensen.

 Kortlægningen og læringsrapporterne er positive resultater i sig selv, og den positive udvikling, der fremgår af læringsrapporterne i Program for læringsledelse bekræftes i andre opgørelser på skoleområdet.

 

-  I juni kunne vi fejre CEPOS analyse af skolernes løfteevne, hvor Billund Kommune var nummer et i landet i forhold til at løfte eleverne fagligt, og på samme måde bekræfter afgangsprøverne og de nationale test det store og målrettede arbejde, der sker på skolerne, siger Morten Kirk Jensen.

 

Indsatser fra 2015 til 2017:

 De indsatser der er gjort fra 2015 til 2017 er, at alle skolers medarbejdere har gennemført et lokal kompetenceudviklingsforløb omhandlende klasseledelse og feedback. Formålet at styrke klasseledelsen og den løbende feedback til og mellem eleverne. I forbindelse hermed er der blandt andet arbejdet med elev-elev feedback, lærer-elev feedback og dialogisk klasseledelse.

  

Udviklingspotentiale:

 Program for læringsledelse forløber over fire år, og indeholder tre kortlægninger, der er med til at vise, hvor der med fordel kan sættes ind. Den kortlægning, der nu er kommet peger på, at der er behov for at sætte yderligere fokus på elevernes faglige præstationer, arbejdet i skolens professionelle læringsfællesskaber samt samarbejdet mellem pædagoger og lærere.

 

De næste skridt:

 I vinteren og foråret 2018 har alle skoler (ledelser, medarbejdere, bestyrelser, ressourcepersoner fra PPS, forvaltningen mv.) gjort sig nysgerrige på effekterne af de tiltag, der blev iværksat i forbindelse med kortlægningen i 2015, samt hvordan de bedst muligt kan støtte eleverne i deres trivsel, læring, udvikling og kreativitet.

 Der er nu blevet udarbejdet lokale planer for, hvordan der skal arbejdes med tiltag på de enkelte skoler i det kommende skoleår. For hvert tiltag følger der kompetenceudviklingsforløb for ledelser og pædagogisk personale, der bygger på data- og forskningsinformeret viden.

  

Baggrund:

 Billund Kommune er en del af et fireårigt partnerskab omkring udviklingsprogrammet Program for læringsledelse. Partnerskabet består af 13 kommuner, COK og Aalborg Universitet.

 Som en del af programmet foretages der tre kortlægninger (spørgeskemaundersøgelser) i henholdsvis 2015, 2017 og 2019. Resultaterne fra kortlægningerne samles i kommunale og fælleskommunale læringsrapporter. Rapporterne viser, hvordan læringsmiljøet opleves af alle elever, kontaktlærere, lærere, pædagoger, forældre og ledelser i Billund Kommune samt effekterne af de tiltag, der er blevet iværksat.

 

Se mere om Program for læringsledelse her eller på programmets egen hjemmeside her

 

Yderlige oplysninger hos Formand for Børneudvalget: Ann Charlotte G. Vilstrup på telefon 2285 2945 eller Skolechef Morten Kirk Jensen på telefon 7972 7620.