Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Leder af ny sundhedsstab i Billund Kommune ansat

Lene Bruun (1967) er fra 1. oktober 2017 ansat til at lede Billund Kommunes nyoprettede Sundhedsstab.

Satser på sundhed og ansætter leder til etablering af ny Sundhedsstab

Billund Kommune har valgt at foretage en satsning på sundhed og løfte indsatsen op i et mere strategisk orienteret perspektiv. Med Lene Bruun i spidsen for i alt fire medarbejdere får den nyoprettede Sundhedsstab til opgave at koordinere sundhedsopgaverne i kommunen og være drivkraften i udviklingen af sundhedsopgaverne. Den nye stabsfunktion kommer til at beskæftige sig med en lang række strategiske opgaver, herunder sundhedsplanlægning.

Fra Verdensholdet til Billund Kommune

Som uddannet fysioterapeut og med en sundhedsfaglig kandidatuddannelse som cand.scient.san. brænder Lene for sundhed og har en ambition om at sætte sundhed endnu højere på dagsordenen i Billund Kommune. Førstnævnte uddannelse har hun i adskillige år anvendt som børnefysioterapeut i amtsligt og kommunalt regi. Efterfølgende har Lene bragt sin interesse for sundhed i spil som leder af Sundhedsplejen i Esbjerg Kommune, hvor personale-, strategisk- og budgetansvar har været blandt arbejdsopgaverne.

Lene har stor erfaring med ledelse af sundhedsorganisationer og kommer til Billund Kommune fra en stilling som team-manager for DGI’s 11. Verdenshold. Her har hun haft ansvar for ledelse af team-staben og den ikke-gymnastiske ledelse af Verdensholdet.

 ”Jeg glæder mig rigtig meget til at etablere Sundhedsstaben i Billund Kommune og skabe et stærkt og serviceorienteret team, der skal arbejde på tværs i kommunen og sætte sundhed endnu højere på dagsordenen. For mig er sundhed noget, vi i høj grad skaber sammen med hinanden og for hinanden, og i min forståelse er sundhed langt mere end KRAMS-faktorer (red. Kost, Rygning, Alkohol, Motion og Stress) og gulerødder. Det handler i mindst lige så høj grad om livsglæde, livskvalitet og værdighed” udtaler Lene. 

En sundhedsleder som praktiserer ’walk the talk’

Gymnastik har altid fyldt meget i Lenes liv – både som tidligere udøvende gymnast og gymnastikinstruktør for både børn, unge og voksne. I dag står den i stedet på løb, cykling og morgenbadning i og omkring Vejle, hvor Lene bor sammen med hendes mand og tre børn (15, 18 og 20 år). Her bliver køkkenhaven også flittigt passet, mens læsning, socialt samvær med familie og venner og kulturelle oplevelser også prioriteres højt.

FAKTA om etablering af Billund Kommunes nye sundhedsstab
På baggrund af en nærmere undersøgelse af opgaveløsningen på sundhedsområdet i Billund Kommune har Direktionen udarbejdet en strategi, projekt Strategisk Sundhed, for at løfte denne. Som led i implementeringen af sundhedsstrategien, og de ændringer den vil medføre for opgaveløsningen på sundhedsområdet, er der sket en reorganisering af sundhedsområdet. Etablering af en sundhedsstab, som får reference til Social- og Sundhedsdirektør Jan Møller Iversen, er et led i denne reorganisering. Sundhedsstaben skal blandt andet sikre, at sundhedsopgaverne i kommunen fremadrettet løses med større tværorganisatorisk sammenhængskraft. – En sammenhængskraft hvor borgeren behandles som aktør i eget liv og inddrages i en helhedsorienteret samskabende proces med henblik på at skabe gode løsninger og effekter for borgeren.


For yderligere oplysninger kontakt:

  • Lene Bruun på telefonnummer 51 64 73 50

Lene Bruun, leder af Sundhedsstaben per 1. oktober 2017
Lene Bruun, leder af Sundhedsstaben per 1. oktober 2017