Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Viceskoleleder Lars Aagaard Nielsen er ny skoleleder på BillundSkolen

Et enigt ansættelsesudvalg peger på Lars Aagaard Nielsen som ny skoleleder på BillundSkolen. Den nye skoleleder er valgt i et meget kvalificeret felt af ansøgere. Det er han ikke mindst fordi han er en del af den positive udvikling BillundSkolen har været inde i de seneste år, og fordi han har en klar retning for, hvordan han sammen med personale og ledelseskolleger vil fortsætte udviklingen på den store skole i Børnenes Hovedstad Billund.

Et enigt ansættelsesudvalg peger på Lars Aagaard Nielsen som ny skoleleder på BillundSkolen. Den nye skoleleder er valgt i et meget kvalificeret felt af ansøgere. Det er han ikke mindst fordi han er en del af den positive udvikling BillundSkolen har været inde i de seneste år, og fordi han har en klar retning for, hvordan han sammen med personale og ledelseskolleger vil fortsætte udviklingen på den store skole i Børnenes Hovedstad Billund.

 54-årige Lars Aagaard Nielsen kom til BillundSkolen som pædagogisk afdelingsleder i 2014, blev viceskoleleder i marts 2016, og nu rykker han så frem i forreste linje som afløser for Ulla Riisbjerg Thomsen, der er blevet ny skolechef i Vejle.

 Den nye skoleleder i Billund har lang erfaring med skoleledelse på flere niveauer fra de sønderjyske skoler Hjordkær, Hellevad, Fladhøjskolen og senest Tinglev Skole, og han har blandt anden en diplomuddannelse i inklusion.

 -  Lars er et stærkt og rutineret skolemenneske, han er en rolig og rummelig person og leder, der gerne tager en ekstra omgang for holdet. Han er vellidt af elever, medarbejdere og samarbejdspartnere og et rigtig godt valg som skoleleder på BillundSkolen, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med ham, siger Skolechef Morten Kirk Jensen fra Billund Kommune.

 

Efter godt tre års ansættelse og som en væsentlig del af en meget positiv udvikling på BillundSkolen efter den omfattende sammenlægning og fusionsproces i 2012 og om- og tilbygning de senere år, var det naturligt for Lars Aagaard Nielsen at søge et skridt opad, da Ulla Riisbjerg Thomsen sagde farvel.

 -  BillundSkolens værdigrundlag er de seneste tre år blevet styrket. Ledelse og medarbejdere har formået at skabe en fælles VI kultur med APV, der viser et velfungerende og positivt arbejdsmiljø. Det giver grobund for at fortsat at udvikle skolen og børnenes trivsel i en kommune, hvor vi har høje ambitioner om at vi skal være blandt Danmarks bedste, siger Lars Aagaard Nielsen.

 Som skoleleder glæder Lars Aagaard Nielsen sig til i tæt samarbejde med skolebestyrelsen at udvikle skolepolitik, reformer og principper. Og til sammen med ledelsesteam, medarbejdere og forældresamarbejde at sikre fortsat kvalitet og udvikling i opgaveløsningen af skolens kerneopgaver.

 -  Vi deltager som skole i Program for læringsledelse og har forstærket indsatsen ved at lave teamsamarbejdsaftaler og kompetenceforløb for alle pædagogiske medarbejdere og vi er en del af Børnenes Hovedstad. Hvor leg og læring går hånd i hånd og som giver unikke muligheder for at give eleverne på BillundSkolen særlige muligheder som eksempelvis Billund Builds, siger Lars Aagaard Nielsen.  

 

Lars Aagaard Nielsen er gift med Dorit Bøttger Nielsen, der er lærer på Fjordbakkeskolen i Fredericia kommune. De er bosat i Vejle og har sammen tre børn.  Niels på 17 år der afslutter 3 år på gymnasiet. Marie på 21 der skal læse til lærer og Christian på 23, der er IT-specialist.

 Han tiltræder formelt i stillingen som skoleleder pr. 1. september og en af de første opgaver bliver så at indlede en ansættelsesproces i forhold til at finde en afløser på den post som viceskoleleder han forlader.

  

Fakta:

 

BillundSkolen er Billund Kommunes største skole med 724 elever og ca. 100 pædagogiske medarbejdere og andet personale.  

    

Yderligere oplysninger hos Skoleleder Lars Aagaard Nielsen på telefon 7213 1716 eller hos Skolechef Morten Kirk Jensen på telefon 7972 7620.