Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

221 ansatte på Dagtilbudsområdet konkurrerede på viden ved GPS aktivitet

I Billund Kommune er afslutningen på sommerferien også starten på et nyt år i forhold til Program for læringsledelse, som Billund Kommunes dagtilbud og skoler deltager i.

I Billund Kommune er afslutningen på sommerferien også starten på et nyt år i forhold til Program for læringsledelse, som Billund Kommunes dagtilbud og skoler deltager i.

 For et år siden var en læringskaravane startskuddet til et fælleskommunale kompetenceforløb om Barn-voksen kommunikation og relation, som der er blevet arbejdet med i efteråret 2016 og foråret 2017.

 Og tirsdag blev et nyt år i Program for læringsledelse indledt og igen med Barn-voksen kommunikation og relation som fokus, men denne gang på en noget anderledes måde.

 221 ledere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere, dagplejepædagoger, ressourcepersoner fra PPS og forvaltning var samlet i Vingsted, hvor de via en GPS aktivitet fik mulighed for at dele viden og erfaringer fra det seneste års arbejde og samtidig konkurrere på viden i forhold til emnet.

 

-  Det var et rigtig godt arrangeret. Det var bygget op omkring samarbejdsøvelser og man fik mulighed for at være sammen med egne kolleger. Det var godt socialt og hyggeligt, men samtidig også godt fagligt. Spørgsmålene var meget relevante og vi fik testet og bekræftet at meget af det vi har arbejdet med det seneste år, hænger ved, siger Gitte Stærmose, der er pædagog i Børnenes Univers Grindsted Syd.

 

Og noget af det, der er arbejdet med i forhold til temaet er blandt andet kommunikation barn – voksen imellem.

 

- Vi er blandt andet blevet meget opmærksom på vi voksnes tonefald, lydniveau, sprog og kropssprog og at vores kommunikation bliver modtaget meget forskelligt fra barn til barn. Hvis jeg står på en høj og råber, at et barn skal sætte en cykel på plads kan det blive opfattet som skæld ud af en og som helt fint af en anden. Derudover har vi arbejdet meget med vigtigheden i at øge børns ordforråd ved at sætte ord på igen og igen og igen, forklarer Gitte Stærmose.
 

Gitte Stærmose er ikke i tvivl om, at Program for læringsledelse som helhed er en gevinst i forhold til fagligheden i dagtilbuddene i Billund Kommune, og hun glæder sig til, at forældrene her i september for anden gang i programmet skal på banen med at svare på spørgsmål om, hvordan de oplever effekterne af de indsatser, der er arbejdet med siden første spørgeskemaundersøgelse i 2015.

 

-  Den første undersøgelse var rigtig fin i forhold til at gøre os opmærksomme på hvor vi kunne sætte ind, men undersøgelse nummer to bliver endnu mere spændende. Vi har blandt andet arbejdet med at gøre vores læreplanstemaer mere synlige for forældrene, og det er selvfølgelig spændende om det er blevet bemærket, siger Gitte Stærmose.

 Spørgeskemaundersøgelsen kommer til at foregå fra uge 38-41. Der kommer spørgeskemaer ud til forældrene i løbet af uge 38, og både forvaltningen, medarbejdere og ledere håber, at svarprocenten vil være rigtig høj.

 

-  Nu har vi haft fokus på Barn-voksen kommunikation og relation og blandt andet arbejdet målrettet med sprog. Undersøgelsen vil give os svar på, om der er noget andet vi overser siger Gitte Stærmose.

 

I næste uge bliver det skolernes tur til at have Læringskaravane. Her skal næsten 350 ledere, lærere, pædagoger, ressourcepersoner fra PPS og forvaltningen samles. På læringskaravanen vil der være et oplæg ved professor Terje Manger fra Bergen om temaet Motivation, mestring og tro på sig selv.

 

 

Fakta om Program for Læringsledelse

 

Det fire-årige udviklingsprogram ”Program for Læringsledelse” er én af de måder, Billund Kommune har valgt at blive klogere og dygtigere på. Både i forhold til at indfri ambitionen om at være Børnenes Hovedstad og i forhold til at indfri de lovbestemte krav og mål i den nye folkeskolelov og dagtilbuddenes arbejde.

 

Billund Byråd står bag investeringen og beslutningen om, at alle kommunens folkeskoler og dagtilbud deltager i det nationale udviklingsprogram. I løbet af perioden 2015-2019 skal programmet give både lærere, pædagoger, ledere og politikere viden om, hvordan det ser ud med børnenes trivsel, læring og udvikling – og udvikle den pædagogiske praksis, så medarbejderne bliver bedst muligt rustet til at støtte det enkelte barn i at lære og udvikle sig (deraf titlen ”professionelle læringsledere”).

  

Program for Læringsledelse består af forskellige faser. Både børn og voksne har som indledning svaret på en lang række spørgsmål om trivsel, læring og udvikling. Svarene er blevet til en læringsrapport med resultater for hver enkelt skole/dagtilbud i kommunen målt op mod landsgennemsnittet. På baggrund af svarene kan lærere, pædagoger, ledere og den kommunale forvaltning få et billede af, hvordan børnene trives lokalt, og hvor der er brug for nye initiativer. I næste fase skal forandringerne implementeres i hverdagen. Herefter får både børn og voksne en ny runde spørgsmål, som bliver til en ny læringsrapport og en ny omgang udvælgelse af indsatsområder lokalt inden den afsluttende måling i efteråret 2018.

 

Ud over den kortlægning af trivsel, læring og udvikling, alle deltagende kommuner får i Program for Læringsledelse, har Billund Kommune bedt om også at få en måling på, hvordan det går med kreativiteten – altså med børnenes muligheder og evner til at eksperimentere, undre og fordybe sig, samarbejde, tage chancer og nå i mål med løsninger på deres udfordringer.

 

Netop kreativiteten og det at lære gennem leg er omdrejningspunktet for hele visionen om Børnenes Hovedstad og derfor yderst relevant for, hvordan kommunens skoler og dagtilbud skaber rammer for læring.

 

Program for Læringsledelse er drevet af Laboratorium for forskningsbaseret Skoleudvikling og Pædagogisk praksis (LSP) ved Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK). Billund Kommune har tilsluttet sig Program for læringsledelse på skoleområdet sammen med 12 andre danske kommuner. Derudover deltager Billund sammen med fem andre kommuner også i programmet på dagtilbudsområdet. Det giver mulighed for en samlet indsats i forhold til alle kommunens børn fra 0-16 år.

 

A.P. Møllers Fond støtter programmets skoledel med 21 millioner kroner, mens det er de deltagende kommuner, der selv investerer i analysen af deres dagtilbud.

 

Billund Byråd har sat 16 millioner kroner af i perioden 2015-2019 til at skabe kvalitetsløft på skole- og dagtilbudsområdet. Pengene skal blandt andet gå til at sikre ekstra timer, så pædagoger og lærere kan få tid til at dygtiggøre sig.

    

Yderligere oplysninger hos: Programleder Karina Krogh Kristensen på telefon 7972 7599 eller hos Dagtilbudschef Lisbeth Østergaard på telefon 7972 7607.