Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Teknik- og Økonomidirektør Jørgen Rye siger stop i 2018

Teknik- og Økonomidirektør Jørgen Rye ønsker at trappe ned og stopper i Billund Kommune til november 2018

Efter godt 20 år i Gl. Grindsted og Billund Kommune ønsker Teknik- og Økonomidirektør Jørgen Rye at trappe ned. Det betyder at han den 1. november i år fratræder stillingen som direktør, hvorefter han i et år vil arbejde med andre strategiske opgaver inden han 1. november 2018 stopper helt i Billund Kommune.

 -  Det er klart at en direktør med Jørgens kapacitet og anciennitet repræsenterer en enorm viden om økonomien og de store strategiske projekter, der i gang og på vej i Billund Kommune. Derfor er jeg også meget glad for at Jørgen, i de snakke vi har haft, har rykket sit oprindelige ønske om at stoppe til november sådan at vi nu i stedet kan trække på ham til november 2018, siger kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen.

 Jørgen Rye har gennem de seneste to år været direktør for både teknik- og miljø og økonomi og personale. Han fratræder som direktør for de områder pr. 1. november og herefter vil direktørstillingen i en periode være vakant.

 -  På kort sigt gør vi som vi altid gør, når et stop eller skifte betyder en markant udskiftning. Vi skal vurdere organisationen og vurdere om der er behov for nye måder at organisere os på, og så skal vi rekruttere i forhold til hvilke ressourcer vi har brug for. Det kan der gå nogle måneder med, og i den tid vil jeg være inde over i begge forvaltninger i samarbejde med de fire chefer i Økonomi og Teknik- og Miljø og med hjælp fra Jørgen, siger Ole Bladt-Hansen.

 

Jørgen Rye vil fra den 1. november blandt arbejde med anlægsrammen, hvor Billund Kommune er udfordret i forhold til den meget positive udvikling i kommunen og de store anlægsinvesteringer i blandt andet infrastruktur, der venter. Derudover arbejdes der lige nu med nye politiske styreformer i Billund Kommune, og afhængig af hvad der besluttes vil Jørgen Rye med sin store erfaring kunne bidrage her, ligesom han skal være med til at forberede en boligpolitik.

 -   At stoppe som direktør er en personlig beslutning. Jeg har været i Billund Kommune i godt 20 år og på den måde er kommunen en stor del af mit liv og jeg har været glad for at være her.  Jeg ønsker at prioritere anderledes fremover, men vil samtidig sige farvel på bedst mulig vis og jeg tror den senioraftale vi nu har lavet giver mulighed for at jeg kan være med til at overdrage opgaver og viden på en god måde, siger Jørgen Rye.

Yderligere oplysninger hos Kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen på telefon 4034 8304 eller Jørgen Rye på telefon 7972 7240.