Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvem kan stemme og opstille til kommunal- og regionsrådsvalget 21. november?

Har du styr på, hvem der har stemmeret til de to valg og kan opstille som kandidat til kommunalvalget? Hvis ikke, så læs med her.

Kommunal- og regionsrådsvalg 21. november 2017

Tirsdag den 21. november 2017 er der valg af 25 medlemmer til Byrådet i Billund Kommune. Samme dag er der valg af medlemmer til Regionsrådet i Region Syddanmark. Afstemningen begynder kl. 08.00 og slutter kl. 20.00. Afstemningsstedet vil fremgå af valgkortet.

Hvem kan stemme?

Du har valgret til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet, hvis du på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i kommunen (eller regionen til Regionsrådsvalg) og hvis du desuden enten

  • har dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU
  • er statsborger i Island eller Norge eller
  • har boet fast i det danske rige i de sidste tre år før valgdagen. 

Det er endvidere en forudsætning, at du ikke har fået frataget din retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (er umyndiggjort). Herudover er det en forudsætning, at man som udlænding ikke har mistet sin ret til at stemme efter de nævnte forhold i Lov om kommunale og regionale valg.

Hvem kan opstille som kandidat til kommunalvalget?

For at opstille som kandidat til kommunalvalg skal du først og fremmest være valgbar. For at være valgbar skal du opfylde følgende kriterier:

  • Være fyldt 18 år på valgdagen og have fast bopæl i opstillingskommunen
  • Enten være dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller haft bopæl i Danmark i mindst tre år
  • Ikke være straffet for handling der i almindeligt omdømme gør dig uværdig til at være medlem af kommunale råd. 

Det er endvidere en forudsætning, at du ikke har fået frataget din retlige handleevne efter værgemålslovens § 6 (er umyndiggjort). Herudover er det en forudsætning, at man som udlænding ikke har mistet sin ret til at stemme efter de nævnte forhold i Lov om kommunale og regionale valg.


Hvis du ønsker at opstille til valget, skal du først beslutte, om du vil:

  • Opstille alene
  • Opstille via et parti
  • Opstille via en parti-neutral borgerliste. 

Ligegyldigt, hvordan du ønsker at opstille, skal du udfylde en kandidatliste/skrives på en parti-kandidatliste med en række oplysninger.

Kandidatlister

Kandidatlister skal afleveres til Byrådssekretariatet på Billund Kommunes Rådhus, Jorden Rundt 1, Grindsted senest tirsdag den 3. oktober kl. 12.00 og kan tidligst afleveres tirsdag den 19. september 2017.

En kandidatliste skal være underskrevet af mindst 25 og højest 50 vælgere i kommunen.

Kandidatlister, der opnåede repræsentation i Byrådet ved sidste valg og stadig ni uger før valget er repræsenteret i kommunalbestyrelsen, kan fremover efter anmodning fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindsteantal stillere. For disse kandidatlister gælder et krav om indlevering senest den 19. september 2017 kl. 12.00 og kan tidligst afleveres tirsdag den 5. september 2017.

Liste- og valgforbund

Kandidatlister kan støtte hinanden i listeforbund og/eller valgforbund. Anmeldelse heraf skal ske skriftligt til Byrådssekretariatet på Billund Kommunes Rådhus, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted senest mandag den 9. oktober kl. 12.00.

Blanketter til kandidatlister og til anmeldelse af listeforbund og/eller valgforbund, kan fås i Byrådssekretariatet på Billund Kommunes Rådhus, Jorden Rundt 1, Grindsted.