Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ældreminister Thyra Frank besøgte Sydtoftens Plejecenter

Ældreminister Thyra Frank kunne lide det hun så, hørte og smagte, da hun tirsdag den 8. august besøgte Billund Kommune og Sydtoftens Plejecenter i Grindsted

Ældreminister Thyra Frank er i disse dage i gang med en landsturne, hvor hun besøger danske plejecentre og kommuner for at høre om konkrete forslag til afbureaukratisering, men også for at høre, hvordan kommunerne bruger deres del af værdighedsmilliarden og om hverdagen på centrene.

Tirsdag den 8 august klokken 14.00 nåede ministeren Billund Kommune og Sydtoftens Plejecenter til en times besøg inde turen gik videre mod Vejle Kommune.

En time er ikke lang tid, men Thyra Frank fik både rundvisning, talt med medarbejderne om initiativer i Billund Kommune, hørt om forslag til afbureaukratisering og tid til fællesskab med beboere, frivillige og medarbejdere ved kaffebord med lagkage på Torvet, og her lagde ministeren ikke skjul på hun kunne lide det hun havde hørt, set og smagt på Plejecentret.

Medarbejderne Erling Baunsgaard og Malatha Sivan fortalte om henholdsvis Sammen finder vi ud af det og om Billund Kommunes klippekort til ældre, mens Ældrechef Pia Mejborn og Social- og Sundhedsdirektør Jan Møller Iversen fortalte om de forslag til afbureaukratisering som tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsen har udarbejdet og om Billund Kommunes initiativer i øvrigt på Ældreområdet.

 -  At i har indført decentral synlig ledelse på de enkelte centre er lige i hjertet på mig, og i at sammen med beboerne har valgt at prioritere varm om aftenen, synes jeg også er rigtig godt, sagde Thyra Frank, der afsluttede besøget med en lille tale til de omkring 50 beboere, frivillige og frivillige der deltog i hendes besøg.

 

-  Vi hører nogle gange om steder hvor det ikke er godt. Men der også mange steder hvor det er rigtig godt, og Sydtoften er helt sikker et af de steder og det er det eneste jeg har fået lagkage sagde Thyra Frank blandt andet.   

 

Fakta

 

Eksempler på forslag til afbureaukratisering fra Billund Kommune.

 

 • Tillid fremfor puljer. Jan Møller Iversen nævnte for ministeren at det koster Billund Kommune mellem 80. og 100.000 kroner i revision at administrere de fem millioner kroner, som er kommunens andel af værdighedsmilliarden. Thyra Frank svarede at hvis alle kommuner som Billund brugte pengene på de ældre som ønsket var det ikke nødvendig – men at puljerne er kommet fordi det ikke altid sker. Værdighedsmilliarden blev dog en del af bloktilskud fra 2019.
 • Hurtigere behandling af ansøgninger/etablering af værgemål.
 • Skemaer/Procedurer til forskellige ansøgninger til for eksempel boligstøtte, varmehjælp. Her oplever ældre/pårørende at informationer er svære at finde, og der er ”langt” til Udbetaling Danmark.
 • Dokumentation af sundheds lovydelser er meget tung. Burde kigges på en forenkling.
 • FMK – Fælles Medicinkort er stadigt meget tidskrævende, der er mange opdateringer. Apotekerne er stadig ikke med.
 • Fælles Sprog 3 – kræver store implementeringsressourcer. Der er stadig ikke et system/metode, der dækker alle borgere, da handicapområdet ikke er med. Der ønskes et system, som er ens uanset borger.
 • Kommunale tilsyn af plejecentre, hjemmepleje og køkken. Der bliver i forvejen lavet tilsyn fra andre instanser som sikrer at lovgivning med mere overholdes. Så man kun i stedet bruge tid og ressourcer til undervisning af personale og tid til borgere.

  

Fakta om Sammen finder vi ud af det

 Samskabelse i Billund Kommune på alle niveauer med fokus på løsninger sammen med borgerne.

 På Sydftoftens Plejecenter er Sammen finder vi ud af det blandt andet:

 Projekt Måltider. Beboere og medarbejdere har i fællesskab drøftet, hvordan maden skal være og hvornår den skal serveres. 13 ud 35 forslag og ideer er foreløbig indført og der arbejdes med flere. Det betyder blandt andet.

 

 • Rundstykker om fredagen
 • Grøntsager hver aften
 • ”Et smør selv bord”
 • Varm mad til aftensmad (fik ros af Thyra Frank)
 • Bage med beboerne
 • Nye friske kartofler om sommeren
 • Mindre madspild
 • Tilgængelig frugt
 • Grill til aftensmad
 • Spisning ved 4-6 mands borde
 • Hjemlig hygge omkring måltider
 • Duft af mad på Torvet
 • Morgenbuffet.

 

Fakta om Klippekort i Billund Kommune

 Klippekort er en halv times ekstra valgfri hjælp i ugen til de borgere, der bor på centre og i eget hjem og som i forvejen får megen hjælp og har vanskelig ved at færdes udenfor hjemmet.

 Malatha Sivan fortalte Thyra Frank om, hvordan klippekortet bruges til bagning, gåture og meget andet og at det er noget de ældre er meget glade for.

 

 

   Yderligere oplysninger hos Ældrechef Pia Mejborn på telefon 7972 7290