Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Unge- og Kulturudvalg følger ministeriets anbefalinger på Kultur- og Fritidsområdet og ønsker samtidig en lokal status

Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune besluttede på deres møde mandag at følge de anbefalinger, der er fra ministeriet for, hvordan man håndterer kultur- og fritidslivet og de mange udfordringer, der er i forbindelse med nedlukningen i forhold til at mindske smittespredningen fra Coronavirus.

Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune besluttede på deres møde mandag den 20. april  at følge de anbefalinger, der er fra ministeriet for, hvordan man håndterer kultur- og fritidslivet og de mange udfordringer, der er i forbindelse med nedlukningen i forhold til at mindske smittespredningen fra Coronavirus.

 Men udover, at udvalget følger anbefalinger i forhold til en række konkrete punkter, så besluttede man også, at man gerne vil have en lokal status på, hvordan aktørerne i kultur- og fritidslivet i Billund Kommune er ramt af krisen.

   Billund Kommunes mange kultur- og fritidstilbud har været lukket ned siden den 11. marts, hvor regeringen lukkede Danmark ned for at afbøde og forsinke udbredelsen af coronasmitte i landet. Unge- og Kulturudvalget drøftede derfor på gårsdagens udvalgsmøde, hvilke mulige tiltag, der kan iværksættes som første step for at mindske udfordringerne for kultur- og fritidslivet.

 

-  Vores beslutninger i går var første step siger Stephanie Storbank, der er formand for Unge- og Kulturudvalget i Billund Kommune. Vi er alle i udvalget meget optaget af udviklingen på området og følger den tæt. Det er en kompleks sag og vi er opmærksomme på, at nogle foreninger vil kunne komme i klemme og miste penge i form af tabte indtægter, sponsorater, kontingenter og andet ligesom hallerne mangler indtægter.

 

Kulturministeren har på baggrund af LOV 241, som blev vedtaget den 19. marts udarbejdet en bekendtgørelse, der opfordrer kommunerne til og gør det lovligt at udbetale tilskud, som foreningerne og aftenskolerne var stillet i udsigt før nedlukningen samt at fravige de grænser folkeoplysningsloven i øvrigt sætter for de kommunale tilskud.

 Denne opfordring fulgte Unge- og Kulturudvalget, da de i går besluttede at godkende alle indstillingerne i sagen om udfordringer på kultur- og fritidsområdet. Godkendelserne betyder:

  • At forvaltningen kan udbetale tilskud til forenings- og aftenskoleområdet som normal praksis.

o   Fastholde det normale tilskud til aftenskolers lærertimer, der kan dokumenteres udbetalt i forbindelse med nedlukningsperioden.

o   Det folkeoplysende område herunder aftenskoler opretholder tilskud til lokaler på samme niveau, som hvis de havde anvendt deres bookede lokaler under nedlukningsperioden

  • At ressourcemodellen for haller og centre og andre kontraktlignende forhold fastholdes på trods af nedlukning
  • At forvaltningen kan fremrykke udbetalinger af acontobeløb til foreninger, haller og centre med likviditetsudfordringer
  • At arrangementer, der har fået tilskud fra arrangementspuljen i 2020, beholder tilskuddet såfremt arrangementet kan gennemføres senere på året.

 Med gårsdagens beslutning læner Unge- og Kulturudvalget sig op af Kulturministerens anbefalinger. Dermed kan hallerne opkræve lokaleleje for sæsonbookinger ved foreninger og aftenskoler som kan modtage det sædvanlig lokaletilskud fra Billund Kommune. For at stille foreningerne ens, er anbefalingen, at alle agerer som før nedlukningen. Dermed vil der også komme opkrævninger på sæsonbookinger i kommunale lokaler.

 

- Vi har truffet beslutning om det, der var muligt på nuværende tidspunkt. Derfor har vi også bedt forvaltningen om at kigge på step to; som handler om at få skabt et overblik over hvilke foreninger, der er ramt og hvordan de er ramt samt overblik over den økonomiske situation i vores haller, fortsætter Stephanie Storbank.

 

Forvaltningen har indkaldt hal- og centerlederne til skypemøde senere på ugen, hvor beslutningen og udfordringerne på området drøftes. Arbejdet med hvordan overblikket over foreningernes udfordringer skabes vil forvaltningen påbegynde med det samme, ligesom der arbejdes på en hjemmeside, hvor kultur- og fritidsaktører kan få et overblik over statslige hjælpepakker og finde svar på mange af de mere generelle spørgsmål.

 Unge- og Kulturudvalget opfordrer alle kultur- og fritidsaktører til at søge al den statslige hjælp, der er muligt og har bedt forvaltningen om at vejlede og hjælpe hermed og understreger på samme tid, at den statslig hjælp ikke udelukker nogen fra evt. kommunale foranstaltninger til afbødningen af udfordringerne inden for området.  

 

 

Fakta:

Læs mere om de statslige hjælpepakker og beslutningen her: 

 Lov 241 af 19. marts 2020: ”Lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19” giver hjemmel for kulturministeren til at fravige regler på Folkeoplysningsområdet (L 140). Hjemlen er til brug for afbødning eller forebyggelse af COVID-19’s uhensigtsmæssige virkninger for folkeoplysningen, hvor det er muligt

 Bekendtgørelse nr. 320 af 30. marts 2020: ”Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19”. Der dels opfordrer kommunerne til at udbetale det tilskud, som foreningerne og aftenskoler var stillet i udsigt forud for nedlukningerne samt giver mulighed for at fravige de grænser, folkeoplysningsloven ellers sætter for de kommunale tilskud.

  

Yderligere oplysninger:

 

Formand Stephanie Storbank (V) – Tlf: 2553 1388

Områdechef for Kultur og Fritid Rasmus Kaufmann – Tlf. 7579 7601