Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Magasin om Grindsted-forureningen på vej i postkasserne i Grindsted

Magasin med information om Grindsted-forureningen lander i disse dage i postkasserne hos borgerne i Grindsted

Da Region Syddanmark og Billund Kommune i marts 2018 holdt informationsmøder tre af de steder i Grindsted, hvor forureningen er, kunne folk tage et helt nyt 8 siders magasin med oplysninger om forureningen i byen.

 

Dette magasin blev samtidig sat i kø til at blive husstandsomdelt i Grindsted, og det sker i løbet af de næste par dage.

 

-  Magasinet givet en god information både om det historiske, og om hvor i byen forureningen er. Man kan sige det er en form for status på hvor vi er lige nu, og om hvordan det er tvingende nødvendigt, at staten kommer på banen sammen med Region Syddanmark og Billund Kommune, så vi kan komme videre, siger Borgmester Ib Kristensen.

 

På Informationsmødet og på et borgermøde i Grindsted senere i marts samt i læserbreve og på sociale medier er der kommet masser af spørgsmål til forureningen og især en række spørgsmål til sundheden.

 

-  De ting svarer magasinet ikke på, men som man kunne se i en pressemeddelelse fra Regionen i sidste uge er der taget initiativ til et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed om at få en ny og samlet vurdering af aspekterne ved Grindsted forureningen, siger Ib Kristensen.

 

Der er ikke ændret på risikovurdering

 

Region Syddanmark understreger i pressemeddelelsen, at henvendelsen til styrelsen ikke er udtryk for ændrede risikovurderinger. Det er forsat regionens faglige vurdering, at det er sikkert at opholde sig i private boliger, samt at der ikke er risiko for at komme i kontakt med forurening på boliggrunde og andre arealer med følsom anvendelse. Det er også fortsat regionens faglige vurdering, at forureningen ikke kan påvirke det grundvand, som Grindsted Vandværk A.m.b.a indvinder til drikke vand.       

 

Løbende oplysning om forureningen

 

Udover at husstandsomdele magasinet har Region Syddanmark og Billund Kommune fra mandag den 9. april 2018 begge opdateret de respektive hjemmesider, så oplysninger om forureningen. Både de historiske, men også de nye tiltag, der løbende sættes i værk, vil være nemmere at finde frem.

Se mere fra Billund.dk

Se Region Syddanmarks informationer 

 

Yderligere oplysning om husstandsomdeling af magasinet hos Borgmester Ib Kristensen på telefon 4054 8090.