Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Byggemodning af 20 nye grunde på Morsbøl Søvej

Billund Kommune udbyder byggemodning af 20 nye byggegrunde i Morsølkvarteret, hvor der i løbet af de sidste tre år er solgt 18 grunde.

Billund Kommune udbyder byggemodning af 20 nye byggegrunde i Morsølkvarteret, hvor der i løbet af de sidste tre år solgt 18 grunde. Og hvor der aktuelt kun er seks grunde tilbage.

Udbud for entreprisen ”Byggemodning af Morsbøl Søvej 2018”

Billund Kommune samt Billund Spildevand A/S, Grindsted Vandværk A.m.b.A. og GEV udbyder byggemodning af 20 grunde på Morsbøl Søvej. Boligområdet er beskrevet i lokalplan 140.

 

Entreprisen er benævnt ”Byggemodning af Morsbøl Søvej 2018” og omfatter følgende anlæg:

        Etablering af boligveje og adgangsveje, med tilhørende afvanding (Billund Kommune er bygherre)

        Etablering af spildevandsanlæg. (Billund Spildevand A/S er bygherre)

        Etablering drikkevandsforsyning (Grindsted Vandværk A.m.b.A.)

        Etablering af fjenvarmeog fiber (GEV er bygherre)

 

 

Udbudsmaterialet kan hentes via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=bmbxtwprqc

Kontaktperson for udbuddet                     

                      Fornavn: Mette

                      Efternavn: Givskov

                      E-mail adresse: mgkn@cowi.dk

                      Telefon: 56 40 71 68

                      Fra fredag d. 6. april 2018

 

Tilbud

Tilbud skal  være uploaded på i-binder inden den inden den 02.05.2018 kl. 11.00.

og skal mærkes " Byggemodning af Morsbøl Søvej 2018 –

 

Spørgefrist er fredag den 18. april 2018.

 

Entreprisen udbydes i offentlig licitation.

 

Tildelingskriteriet er laveste pris.