Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Lærere underviser lærere i LEIS

Alle Billund Kommunes skoler har siden 2012 haft helt særlige undervisningslokaler - LEGO® Education Innovation Studio - til styrkelse af kreativitet og hands-on læring. Og nu er lærerne blevet så dygtige, at kompetenceløftet er lagt over til dem selv.

Siden Billund Kommune og LEGO Fonden for seks år siden lavede et samarbejde om at styrke den kreative og legende læring gennem såkaldte LEIS-lokaler på alle skoler, har der også hvert år været tilbud om kurser og inspiration til lærerne.

Kompetencekurserne bliver udbudt af LEGO Education, men når det nye skoleår begynder, vil underviserne på 11 af de 15 kurser være lærere fra kommunens egne skoler.

- Det er altså rigtigt flot og et tydeligt tegn på hvor langt vi er kommet fagligt siden starten, siger Mads Lemvigh Fog, der er Master Trainer hos LEGO Education Academy.

Magi og faglig udvikling

En af de lærere, der er med i det kommunale LEIS-vejleder-netværk, er Kirsten Helbo Willumsen fra BillundSkolen. Og hun er fan af både de fysiske undervisningsmuligheder og det faglige kompetenceløft, LEIS-lokalerne giver.

-  Når en lærer går i LEIS med sine elever, har man som regel planlagt, hvad der skal ske. Men det er så her magien opstår, for elevernes umiddelbare og legende tilgang gør, at de kaster sig over opgaverne med stor gejst og iver og pludselig er man et helt andet sted, fordi de finder nye muligheder og løsninger, siger Kirsten Helbo

og fortæller samtidig, at netværket af LEIS-vejledere skolerne imellem også byder på værdifuldt samarbejde og nytænkning:

- Vi hjælper hinanden til at finde løsninger og giver hinanden sparring. En del af det at være med i LEIS-vejleder-netværket er også at skulle stå lidt på tæer for at følge med i udviklingen. Det syntes jeg er godt, for så går vi ikke i stå - og det nyder både elever og kolleger godt af, siger hun.  

Med afsæt i hverdagens udfordringer

For Billund-læreren er det positivt, at kursus- og inspirationskataloget det kommende skoleår i høj grad vil være drevet af lærerkræfter.

- Det særlige ved en lærer-til-lærer workshop er, at underviseren selv står med undervisningen med LEIS-materialer til dagligt. Derfor kan vi med det samme få workshoppen gjort praksisnær og noget, som kollegerne kan gå hjem og bruge med det samme. Det optimale er, at vi sammen kan lave materiale, der kan deles og bruges af endnu flere. Det giver god synergi, at både underviser og kursister kommer fra den samme hverdag, mener Kirsten Helbo Willumsen. 

LEIS er en del af Børnenes Hovedstad

Også hos LEGO Education, der står bag opfindelsen og udbredelsen af LEIS-konceptet over hele verden, giver samarbejdet i Billund Kommune erfaringer og viden til det videre arbejde.

- Når vi arbejder tæt sammen med skolerne i Billund Kommune, er det selvfølgelig fordi det er Billund og fordi vi ønsker at støtte den overordnede vision i Børnenes Hovedstad. Samtidig har vi stor gavn at være tæt på skoler, som til daglig arbejder med vores løsninger. Vi er ofte på skolebesøg med kolleger, gæster og partnere. Vi bruger lokale lærere til sparring i udvikling af nye produkter og koncepter og kan i det hele taget lære meget af hvordan dagligdagen og virkeligheden ser ud på en skole, siger Mads Lemvigh Fog.

FAKTA

  • LEGO® Education Innovation Studio er et skræddersyet undervisningslokale, der styrker mulighederne for legende læring inden for en række fag som fx natur/teknologi, fysik, matematik og de sproglige fag.
  • Undervisningen i et Innovation Studio er desuden rettet mod at styrke en række vigtige evner som problemløsning, dialog, samarbejde og kommunikation.
  • Siden 2012 har alle grundskoler i Billund Kommune takket været en donation fra LEGO Fonden haft et LEGO Education Innovation Studio. Ud over grundskolerne findes der en tilpasset version af Innovation Studio på Gården, Grindsted 10. klassecenter, Tronsøskolen, Grindsted Gymnasium & HF og Erhvervsgymnasium Grindsted.
  • Samarbejdet om Innovation Studio løber frem til sommeren 2018, hvorefter det evalueres og mulighederne for et fortsat samarbejde undersøges.