Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune tilbyder læse- og skriveprogram til alle elever

Ordforrådet hos eleverne i Billund Kommune skal styrkes, og det kan det innovative læse- og skrivestøtte program AppWriter hjælpe dem med.

AppWriter er et læse- og skriveunderstøttende værktøj, som alle elever i Billund Kommunes folkeskoler har mulighed for at bruge. Formålet med værktøjet er at give eleverne nogle redskaber, så de kan forbedre deres læse- og skrivekompetencer.

Selvom værktøjet for mange henvender sig til elever med læse- og skrivevanskeligheder, så er er værktøjet ligeså meget tænkt som en hjælp til de elever, som ikke har problemer med at læse eller skrive. De dygtige elever har nemlig mulighed for at udbrede deres ordforråd, hvis de også benytter sig at AppWriter.

 

”Det er vigtigt, at de elever, som har nogle problemer med at læse og skrive, ikke føler sig alene med det, og derfor ønsker vi, at alle elever kender programmet, ” siger Iben Stavnsbo Sørensen, Læsekonsulent hos Billund Kommune.

 

Elevagenter

Billund Kommune har tilbudt, at udvalgte elever fra alle kommunens skoler kan blive uddannet til Appwriter-agenter. Deres formål er at styrke brugen af AppWriter i undervisningen og hjælpe de elever, som har svært ved at bruge programmet.

Philip Lundsgaard Hansen går i 7.B på Billund Skolen, og han er en af de i alt 18 nye elevagenter, som skal udbrede kendskabet til programmet.

 

”Jeg vil gerne være med til at sørge for, at alle elever kommer til at bruge programmet, fordi det hjælper rigtig meget, og man kan få en bedre karakter til eksamen, ” siger Philip Lundsgaard Hansen.

 

Han opfordrer derfor til, at alle elever griber muligheden for at få en hjælpende hånd til danskstile og læseprøver, og Iben Stavnsbo Sørensen er enig.

 

”Vi ved fra forskningen, at muligheden for succes med kompenserende it for eleven i dyslektiske vanskeligheder afhænger af, i hvor høj grad dette hjælpemiddel benyttes i klassen,” siger hun.

 

Et værktøj for alle

AppWriter tilpasser sig hver elevs individuelle behov, og derfor håber kommunen på, at så mange elever som muligt vil gøre brug af det.

Programmet kan både rette danske, tyske og engelske ord, læse tekster op for eleven og så har eleven også mulighed for at lave sin egen ordbog.

 

”Vores mål med de forskellige tiltag er, at brugen af AppWriter skal udbredes til glæde for både elever i læse-stavevanskeligheder, men også elever som ikke har disse vanskeligheder. Det er vigtigt, at alle elever har mulighed for at tilegne sig viden på lige fod med andre, da det styrker selvværdet og bevarer lysten til at lære, ” siger Iben Stavnsbo Sørensen.