Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Samarbejde på tværs

For Tove Dahlmann Fisker, som er teamleder i ældreområdet, har arbejdet med “Sammen finder vi ud af det" været med til at sætte fokus på den gode historie, tværfaglighed og samarbejdet med borgeren. Samtidig har processen været nem at arbejde med, fordi den har været godt i tråd med teamets eksisterende værdier. Læs med, når Tove deler ud af erfaringer og gode metoder fra projektet i denne artikel.

Tove Dahlmann Fisker er teamleder i ældreområdet for to udkørende teams, samt et Specielt team ved Sydtoften Ude Øst. Hun fortæller, at processen med at implementere ”Sammen finder vi ud af det” har været ubesværet, i hvert fald for det ene team ved Sydtoften, fordi teamet allerede arbejdede målrettet med at styrke relationen til borgeren. Tove har også selv viden om forandringsprocesser og vigtigheden af implementeringer gennem sin diplomuddannelse i ledelse. 

Ved Sydtoften har de arbejdet med processer, som skal styrke arbejdsglæden og give større personligt ansvar hos den enkelte medarbejder, hvilket skal omsættes til større opmærksomhed på borgeren. Ifølge Tove er den største udfordring at skabe fælles forståelse mellem borgere, pårørende og plejepersonalet. I den sammenhæng har de ved Sydtoften undersøgt kontaktpersonernes kompetencer og er ved at udarbejde et spørgeskema,som skal undersøge borgernes  tilfredshed  med plejen. Inspireret af ”Sammen finder vi ud af det” har teamet ved Sydtoften bedt repræsentanter for Ældrerådet om at samle data ind til projektet for derved at skabe et sammenspil mellem Sydtoften, Ældrerådet og andre aktører. Den største udfordring med spørgeskemaet har været at sørge for, at borgerne forstår spørgsmålene, som teamene ved Sydtoften netop nu er ved at gennemgå, mens de venter spændt på resultaterne af undersøgelsen.

Der er meget fokus på at arbejde med forventningsafstemning og det er planen, at der skal laves en folder om forventningerne til samarbejdet mellem pårørende, borgere og teamene ved Sydtoften. 

Tove fortæller om et eksempel på, hvordan samarbejde på tværs kan komme alle parter til gavn i forbindelse med en ældre borger, som var indlagt med en blodprop. De pårørende var kede af indlæggelsen og ville have hende udskrevet før tid. Det lykkedes teamet ved Sydtoften at få hende hjem fra sygehuset til glæde for de pårørende. Efterfølgende aflyste de pårørende de sædvanelige opfølgningsmøder,  fordi borgeren havde fået det så godt, at møderne ikke længere var nødvendige. 

For Tove er det vigtige, hvordan man arbejder sammen med borgeren, og ikke hvad man kalder processen og hun tilføjer:

”Vi er nået langt, men vi skal videre med det, for den nye tilgang til samarbejde er ikke noget, der går over.” 

”Sammen finder vi ud af det” har ifølge Tove især bidraget til, at medarbejderne arbejder bedre med brainstorm-processer og det har hjulpet dem til at fokusere på succeshistorierne. Desuden har det været godt at mærke, hvordan der er er bred opbakning til at udvikle de forandringsprocesser, som de allerede arbejder med ved Sydtoften – at det er ”den vej vinden blæser,” fortæller Tove.