Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forælderinddragende kultur i Børnehaven Regnbuen

I denne artikel kan du læse om, hvordan Børnehaven Regnbuen er lykkes med at skabe en forælderinddragende kultur ved at invitere alle forældre og andre interesserede til borgermøde. Pædagog Berit Holm Peter fortæller om, hvordan der er skabt nye relationer og større kendskab til hinanden blandt forældrene, på baggrund af borgermødet: ”Vi taler ikke længere kun om børnene, men om hvad hinanden kan byde ind med. Forældrene får muligheden for at få mere ud af hinanden.”

I børnehaven Regnbuen i Stenderup i Billund Kommune arbejder Berit Holm Petersen som pædagog. Sammen med den tilknyttede Stenderup Skole er det lykkedes Regnbuen at skabe forældreinddragelse, der inviterer forældrene ind som vigtige samarbejdspartnere. Berit fortæller:

Førhen var vi ikke særligt bevidste om, hvad vores forældre synes hører med til en god hverdag i børnehaven. Vi spurgte ikke forældrene, hvilke ønsker og værdier de har i forhold til deres barns børnehavetid”.

Derfor besluttede de på Regnbuen, at invitere både skolens og børnehavens forældre ind til dialog og samtaler om deres håb og drømme for deres børns liv i institutionerne. De lavede en indbydelse til et borgermøde, som blev synlig for alle i byen, men som i særlig grad henvendte sig til borgere, som er tilknyttet både børnehaven og skolen.

Al personale fra både skole og børnehaven var mødt op i aulaen, hvor borgermødet fandt sted. ¼ af forældrene til børnehavebørnene dukkede op på aftenen. Berit fortæller:

”De var enormt aktive og engagerede, og de debatterede og var meget konkrete. Jeg tror ikke mindst, at det skyldes, at det var deres egne ønsker, der var i centrum for aftenen. De bliver inviteret i et rum, hvor det er dem, der var udgangspunkt for processen.”

Alle deltagende mødtes til en fælles intro omkring, hvad Sammen finder vi ud af det handler om. Derefter fordelte deltagerne sig efter deres tilknytning til enten skolen eller børnehaven. Berit gik med de forældre, der er tilknyttet børnehaven, og de fordelte sig i fire grupper. Her indledtes første øvelse, hvor forældrene fik til opgave hver især at skrive skrive tre værdiord, der beskriver det, de finder allermest vigtigt i deres børns børnehaveår. Dernæst skulle forældrene i fællesskab udpege, hvilke af ordene de fandt særligt interessante. Således forsatte aftenens øvelser med forældrenes input til, hvilke værdier og aktiviteter, de fandt særligt væsentlige for tilknytningen til børnehaven. Slutteligt mundede aftenen ud i, at hver gruppe lavede plancher over en række indsatser og tiltag i børnehaven, som forældrene kunne stå 100 % inde for selv at være deltagende i. Plancherne var således ikke en ønskeseddel til børnehaven, men en oversigt over aktiviteter, hvor forældrene kunne se sig selv bidrage til en række aktiviteter, som forældre og børnehaven skulle løse i fællesskab. Berit fortæller:

”Efterfølgende på personalemødet var det så vores opgave at kigge på, hvilke af disse tiltag, som vi kunne tænke os, at forældrene gik i gang med med det samme. Vi har valgt én aktivitet ud fra hver planche”.

Berit er nu koordinator på aktiviteterne, så der kommer liv i forældregrupperne fra start. En af grupperne arrangerer lige nu legegrupper blandt børnene, og Berit har hjulpet forældrene med at forme de enkelte legegrupper, hvorefter det er forældrene, der står for at koordinere selve legen blandt børnene. Og det er en af de helt centrale pointer omkring samarbejdet, siger Berit:

”Forældrene er klare på hvilke opgaver, de har – de er ansvarlige for at kontakte de andre forældre og iværksætte legen blandt børnene med dem”.

For hver planche skal der vælges en tovholder. De fire tovholder skal her fra selv vælge, hvilket tiltag der skal iværksættes. Berit fortæller, at det er den helt essentielle balance: ”at hjælpe forældrene godt i gang og samtidig sætte projekterne fri, gøre dem til deres, så de føler ansvar og gerne vil fortsætte med at iværksætte tiltag.”

Berit fortæller, at der er skabt nye relationer og større kendskab til hinanden blandt forældrene, på baggrund af denne aften:

”Vi taler ikke længere kun om børnene, men om hvad hinanden kan byde ind med. Forældrene får muligheden for at få mere ud af hinanden.”

Når forældrene samarbejder på denne måde, åbner det også op for nye måder at integrere og inkludere tilflyttere med andre kulturelle baggrunde. Berit uddyber, at dette også viser sig imellem børnene, når forældrene har stærke relationer:

”Forældrene tager fælles ansvar for praksis – både omkring pædagogikken men også over for hinanden som forældre. Vores ansvar som pædagoger er at hjælpe forældrene godt i gang med dette. Det giver store gevinster for børnene. Herudover er det nu også blevet meget tydeligere for kollegaer, hvad ”Sammen finder vi ud af det” handler om.”