Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Modtagelse af store mængder brændbart erhvervsaffald samles

Fra 1. maj kan store portioner brændbart erhvervsaffald kun afleveres på Genbrugsstationen i Grindsted. Biler op til 3.500 Kg., evt. med trailer vil fortsat kunne levere både i Billund og Grindsted.

En defekt komprimator på Genbrugspladsen i Billund betyder, at Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune nu fremskynder en beslutning om at samle modtagelse og omlastning af brændbart erhvervsaffald på Genbrugspladsen i Grindsted.

I den nye ressourceplan, som byrådet i Billund Kommune vedtog i december 2015 var et af målene, at forbedre de eksisterende anlæg til modtagelse og omlastning af brandbart erhvervsaffald med henblik på at rationalisere og effektivisere håndteringen. I planen blev der stillet forslag om, at effektiviseringen kunne ske ved at etablere ny hal til omlastning og sortering i Grindsted, så der kun kan afleveres brandbart erhvervsaffald i Grindsted, mens anlægget på Billund Genbrugsplads nedlægges og fjernes.

- I stedet for at bruge penge på en renovering af Komprimatoren giver det mening, at tage en beslutning i forhold til oplægget i ressourceplanen, og det giver mening at skabe en effektiv løsning et sted i kommunen og i dette tilfælde er det i Grindsted, hvor vi modtager mest affald og hvor vi har kapaciteten, siger Per Nyhus, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune.

Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at ændringen sker pr. 1.maj 2016.

-  Ændringen får ikke stor betydning. Alle med biler op til 3500 Kg eventuelt med trailer vil fortsat kunne levere både i Billund og Grindsted og det er langt hovedparten Der er ganske få virksomheder som fremover skal til Grindsted og dem er vi i dialog med, siger Per Nyhus.

Ændringen betyder, at driften samlet set bliver mere effektiv og billigere.

 Yderligere oplysninger hos Formanden for Teknik og Miljø, Per Nyhus på telefon 2049 0359 eller hos Fagchef Karl Grundahl på telefon 7972 7091.